Konference představila inovace v přípravě budoucích učitelů

Conference Study University

Dlouho očekávaná akce se uskutečnila 27. srpna v prostorách Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni ve Veleslavínově ulici.

Posluchači z celé republiky měli při konferenci Inovace v přípravě budoucích učitelů 2021 jedinečnou příležitost seznámit se s dalšími aktivními vzdělavateli z ostatních pedagogických fakult, pokládat dotazy či diskutovat, a to téměř po celý den. Akci pořádalo hnutí Otevřeno ve spolupráci s FPE.

Po uvítání děkanem FPE Pavlem Mentlíkem a předsedou hnutí Otevřeno Tomášem Čaklošem se jako první ujal slova Jan Slavík z katedry výtvarné výchovy a kultury s příspěvkem „Proč Měsíc nespadne z nebe a jak to vědět aneb O řešení návaznosti mezi teorií a praxí ve vzdělávání učitelů FPE ZČU“. Jiří Kohout z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy se poté věnoval mimo jiné využití prvků umělé inteligence ve výuce, mezi další přednášející patřila i Jana Vejvodová z katedry českého jazyka a literatury, jež se zabývala problematikou reflexe výuky jakožto prostředku propojení pedagogické praxe s teoretickou přípravou. Toto téma také vyvolalo četné dotazy a diskuzi.

Z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity k nám zavítal Salim Murad, hovořil o internacionalizaci a také jeho příspěvek vyvolal velice pozitivní a emotivní ohlas. Následně se slova ujali Jiřina Karasová a Jan Nehyba z Masarykovy univerzity v Brně, aby posluchačům přiblížili první kroky sociálního a emočního rozvoje v přípravě budoucích učitelů a do své prezentace zapojili i účastníky konference.

Závěr patřil Blance Vaculík Pravdové z neziskové organizace Učitel naživo, která příspěvkem „Já jako učitel: utváření profesního sebepojetí jako součást kurikula studijního programu učitelství“ a dalším praktickým příkladem uzavřela celodenní diskuze o inovacích ve vzdělávání.

Během celého odpoledne si mohli posluchači vyzkoušet unikátní virtuální třídu, která vznikla na plzeňské FPE, jejíž studenti s touto moderní učební pomůckou také pracují.

Po oficiálním zakončení konference však program neskončil. Všichni účastníci měli možnost přesunout se na setkání v hotelu Central a v neformálním networkingu a vzájemné inspiraci pokračovat v diskuzi i tam.

Gallery


Faculty of Education

Michal Švec

31. 08. 2021


The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

Rector Miroslav Holeček Thanks the Olympians from UWB

Sport Students Press Release

University-wide

07. 09. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

ILLUSTRATION / HARVEST

University Public Exhibition

Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

06. 08. 2021