Mezinárodní konference TSD se zabývala problémy zpracování přirozeného jazyka

Konference Spolupráce Věda

Umělecké centrum Konvikt Univerzity Palackého v Olomouci hostilo od 6. do 8. září 24. ročník mezinárodní vědecké události.

Konferenci Text, Speech and Dialogue (TSD) organizuje již od roku 1997 každý lichý rok katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Ze skromných začátků (nejprve šlo o workshop s cílem setkávání západního a východního okruhu vědců v oblasti počítačového zpracování řeči a jazyka) se postupně vypracovala v celosvětovém měřítku mezi nejvýznamnější události tohoto druhu. V současné době figuruje konference na 37. místě prestižního žebříčku Microsoft Academic Conference Analytics v oboru počítačového zpracování řeči a přirozeného jazyka. Také proto je každý ročník hojně navštěvován jak českými, tak zahraničními vědci.


Letošní TSD bohužel významně negativně poznamenala pandemie nového koronaviru, a proto byla účast přímo na místě výrazně nižší. Organizátoři z katedry informatiky a výpočetní techniky konferenci připravili v hybridním režimu, tedy s účastníky na místě, jejichž prezentace přenášeli do virtuálních konferenčních místností, a se vzdálenými účastníky, kteří se do virtuálních konferenčních místností připojovali a jejichž prezentace byly naopak promítány na místě.


V tomto režimu se akce zúčastnilo celkem 55 vědců z 20 zemí světa, z toho 26 přímo v Olomouci. Mezi účastníky tak byli kromě tradičních evropských hostů také experti na počítačové zpracování řeči a přirozeného jazyka například z Kolumbie, Iránu či Japonska.


Konference TSD je tematicky zaměřena na počítačové zpracování přirozené lidské řeči a přirozeného jazyka. Pod tímto obecným označením si můžeme představit zejména rozpoznávání řeči tak, jak ho známe z různých asistenčních systémů, mobilních telefonů a jiných inteligentních zařízení, dále strojový překlad textu nebo mluveného slova, inteligentní vyhledávání v textových datech, zodpovídání dotazů počítačem, sumarizaci textu (tedy situaci, kdy počítač například přečte knihu a sepíše v několika odstavcích její stručné shrnutí) a mnoho dalších aktivit, jejichž základem je algoritmická analýza akustické nebo textové informace.


Programovému výboru konference předsedá již několik let profesor Elmar Nöth z Erlangensko-norimberské univerzity Friedricha Alexandra. Je významným odborníkem v oblasti počítačové analýzy prozódie přirozené řeči, v poslední době zejména pro účely diagnostiky Parkinsonovy nemoci.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Kamil Ekštein

15. 09. 2021