Slavte s námi, zve Západočeská univerzita na Den v kampusu

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) si připomíná 30. výročí založení. Své kulatiny oslaví společně se studenty, akademiky a veřejností festivalem Den v kampusu, který se uskuteční v úterý 21. září v univerzitním areálu na Borských polích. Hvězdou festivalu bude skupina Tata Bojs. Vstup je zdarma.

„Západočeská univerzita se za uplynulá desetiletí stala jednou z nejvýznamnějších institucí regionu, která přispívá k růstu jeho hodnoty a atraktivity. Těší nás, když lidé univerzitu sledují, vědí o jejích aktivitách, a především ji berou za svou. Proto všechny zveme, aby s námi přišli třicetiny oslavit,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. „Těším se především na rozhovory se studenty během Piva s rektorem. Je to pro mě vždycky velmi osvěžující a podnětné popovídání,“ pokračuje rektor. „Nicméně vzhledem k současné situaci vyžaduje jakákoliv hromadná akce od každého účastníka maximální zodpovědnost a ohleduplnost. Věřím, že jak studenti, tak další návštěvníci festivalu jsou si toho vědomi a budou respektovat stanovená opatření,“ vyzývá Miroslav Holeček.  

Koncerty, sportovní aktivity, workshopy, slam poetry, dobré jídlo a pití – to všechno dárkově zabaleno čeká na účastníky festivalu Den v kampusu, který je středobodem oslav 30. výročí ZČU. Hudební část programu zahájí ve 14 hodin na Zikkurat Stage u Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara uskupení Ida The Young, po něm vystoupí v 16 hodin Blue Chesterfield a v 18 hodin Donnie Darko. Na hlavní scéně před Fakultou elektrotechnickou zahraje v 15 hodin plzeňský hudebník Milan Samko, kterého v 17 hodin vystřídá 7krát3, nositel Ceny Anděl 2020 v kategorii Sólový interpret. Od 20 hodin pak bude hlavní scéna patřit Andělem mnohokrát oceněné skupině Tata Bojs.

Ve vnitrobloku Fakulty strojní vyroste scéna Roku jedna. Tradiční akce Rok jedna, při níž se ZČU na začátku akademického roku představuje studentům prvních ročníků s cílem pomoci jim zorientovat se v univerzitním prostředí, totiž bude letos součástí Dne v kampusu. Od 13 do 17 hodin budou na scéně Roku jedna probíhat workshopy studentských spolků, účastníci se tu také dozví o mezinárodních studijních stážích a brigádách nebo o činnosti Informačního a poradenského centra ZČU (IPC), které studentům poskytuje podporu a pomoc v oblasti sociální, psychologické, studijní, kariérní i právní. IPC, které Rok jedna organizuje, také připravilo dva taneční workshopy a kurz výroby kokedam. Od 17.30 hodin si pak na své přijdou příznivci slam poetry, jež program plný informací a tvůrčích aktivit završí. Následující den se Rok jedna přesune do centra Plzně, kde zájemci poznají další fakulty ZČU, coworkingové centrum Kulturka a kavárnu Družba.

Během Dne v kampusu se od 16 do 18 hodin bude konat také oblíbené Pivo s rektorem. Neformální setkání, kdy studentům pivo načepuje sám rektor Miroslav Holeček, si od svého vzniku před pěti lety získává stále větší oblibu. Důvodem je bezesporu i proto, že Pivo s rektorem nabízí příležitost popovídat si s rektorem v přátelské atmosféře, mimo zdi učeben. Studenti letos ochutnají úplnou novinku – světlý ležák Ventill, který začal v prostorách zrekonstruované elektrárny v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj vyrábět experimentální minipivovar Proud. 

Kdo bude mít chuť, může rozhýbat tělo při orientačním běhu kampusem, vyzkoušet slackline, balanční desky nebo si zahrát pétanque, discgolf nebo týmovou hru s luky a speciálními šípy archery game. O občerstvení se postarají nejen plzeňské kavárny, restaurace a bistra, ale také univerzitní menza.

Na stánku ZČU bude možné pořídit si nové propagační předměty s logem k 30 letům ZČU, jehož autorkou je studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Nicoleta Puiu. Univerzita představí také kolekci oblečení s hashtagem COPATUTOJE. Připojuje se tak k projektu města Plzně a značky Horsefeathers a rozšiřuje kolekci o nový design. Část výtěžku z prodeje opět získá Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice Plzeň. Nebude to však jediná možnost, jak během Dne v kampusu prospět užitečné věci. Svůj stánek tu bude mít také Nadace pro transplantace kostní dřeně. S Českým národním registrem dárců dřeně totiž už od roku 2009 spolupracuje Fakulta aplikovaných věd ZČU, a to v oblasti výzkumu a vývoje informačních nástrojů pro usnadnění procesů v oblasti transplantace krvetvorných buněk. Činnost nadace budou moci lidé podpořit zápisem do registru nebo finančním darem. 

V souladu s platnými požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR pro veřejné venkovní akce se návštěvníci budou muset prokázat potvrzením o ukončeném očkování, prodělaném covidu‑19 nebo platným negativním testem. Zároveň budou mít možnost absolvovat antigenní test na covid‑19 ze slin přímo v kampusu, v budově Fakulty aplikovaných věd v blízkosti tramvajové zastávky Technická.   

Všechny informace k oslavám 30 let ZČU najdou zájemci na webu.


 

Západočeská univerzita v Plzni vznikla 28. září 1991 spojením bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické (tehdy se čtyřmi fakultami – strojní, elektrotechnickou, aplikovaných věd a ekonomickou) a Pedagogické fakulty v Plzni. V době svého založení tak měla univerzita pět fakult, které navštěvovalo 4200 studentů. Dnes je počet studentů téměř trojnásobný. Za uplynulá tři desetiletí přitom nejvyšší hodnoty dosáhl v akademickém roce 2008/09, kdy ZČU navštěvovalo bezmála 19 tisíc studentů.

V roce 1993 se součástí univerzity stává Fakulta právnická. Sedmou Fakultu humanitních studií dostala ZČU k osmým narozeninám v roce 1999 a za šest let se z ní stala Fakulta filozofická. Rok 2000 přinesl univerzitě vysokoškolský ústav Nové technologie – výzkumné centrum. Dalším vysokoškolským ústavem se o čtyři roky později stal Ústav umění a designu, následovaný v roce 2008 Ústavem jazykové přípravy a Fakultou zdravotnických studií. Z Ústavu umění a designu se v roce 2013 stala nejmladší, devátá fakulta ZČU, která dnes nese název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Úspěchy na poli vědy a výzkumu univerzitě přinášejí její výzkumná centra – Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), které vzniklo v roce 2000, dále Nové technologie pro informační společnost (NTIS), otevřené v roce 2014, Regionální technologický institut (RTI), jenž zahájil činnost v roce 2015, a výzkumné centrum RICE (Research and Innovation Centre for Electrical Engineering), které začalo fungovat v roce 2016.  

V roce 2019 udělil Národní akreditační úřad pro vysoké školství Západočeské univerzitě institucionální akreditaci, která jí umožňuje autonomně schvalovat studijní programy. Sedm součástí ZČU je nositelem známky HR Award, kterou uděluje Evropská komise za péči o lidské zdroje v oblasti vědy a výzkumu. Rok 2019 univerzitě přinesl také dlouho očekávané tramvajové spojení mezi centrem města a univerzitním kampusem na Borských polích. V centru mají své budovy čtyři fakulty, ale s univerzitou se lidé mohou setkat i na dalších místech – v Galerii Ladislava Sutnara nedaleko náměstí Republiky, v univerzitní kavárně Družba nebo coworkingovém centru Kulturka. V kampusu sídlí pět fakult, Ústav jazykové přípravy a je zde také Univerzitní knihovna, menza a tělocvična.

Současný rektor Miroslav Holeček je pátým rektorem ZČU. V čele plzeňské univerzity stojí už druhé funkční období, které potrvá do konce února 2023. Jeho předchůdci byli Jiří Holenda (1992–1998), Zdeněk Vostracký (1998–2004), Josef Průša (2004–2011) a Ilona Mauritzová (2011–2015).

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

15. 09. 2021


My tři králové jdeme k vám, zaznělo před rektorátem ZČU

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 01. 2022

Společný přeshraniční projekt ekonomických fakult ZČU a Hochschule Hof vyvrcholil v Schönsee

International Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

25. 01. 2022

Originální mapy stabilního katastru v ostrovním zobrazení z roku 1830.

Geomatici a informatici vytvořili technologii pro zpracování téměř 200 let starých katastrálních map

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

17. 01. 2022

Sutnarka uspěla v soutěži iJungle Illustration Awards 2021

Absolventi Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 01. 2022

Historici a kybernetici zveřejnili další spisy přibližující osudy Čechoslováků vězněných v SSSR

Spolupráce Úspěchy Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

04. 01. 2022