Ocenění Zlatá stuha pro knihu Hrdinky

Soutěž Úspěchy Výstava

V úterý 14. září se v Centru současného umění DOX uskutečnilo slavnostní vyhlášení již 29. ročníku výroční ceny Zlatá stuha, která představuje nejlepší knihy pro děti a mládež vydané v předchozím roce.

V této soutěži získala kniha Hrdinky ocenění jako “Nakladatelský počin”. Soutěž Zlatá stuha je vyhlašována českou sekcí mezinárodní organizace IBBY. Ta byla založena roku 1953 díky Jelle Lepman, židovské exulantce, novinářce, spisovatelce, překladatelce a zakladatelce Mezinárodní knihovny mládeže v Mnichově. International Board on Books for Young People je součástí UNESCO a uděluje “malé nobelovky” – Ceny Hanse Christiana Andersena autorům a od roku 1966 také ilustrátorům dětských knih. 

Výstavní projekt Hrdinky vytvořila Renáta Fučíková a studenti ateliéru Didaktické ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a na podzim roku 2020 k němu byla vydána stejnojmenná kniha, na níž se podílely Kateřina Tučková, Lenka Křížová a Anna Musilová. Kniha se na jaře tohoto roku ocitla v prestižním výběru Nejlepší knihy dětem.


Kromě Hrdinek byla v soutěži Zlatá stuha dále jako výtvarný počin roku nominována kniha “Ludwig van Beethoven” od autorky Veroniky Bílkové. Jedná se o diplomovou práci z roku 2019, kterou vydalo nakladatelství Verzone.

Obě knihy se tak ocitly v prestižním výběru. "Každý rok vychází v České republice okolo 1500–2000 knih pro děti a mládež. Z tohoto množství se asi 300 knih přihlásí do soutěže Zlatá stuha. Odborné poroty vybírají nominované publikace a z nich vzejde nejužší výběr. Mezi oceněnými autory jsou v posledních letech skutečné hvězdy české literatury a ilustrace. Je tedy poctou octnout se v této společnosti," uvedla Renáta Fučíková.

Ilustrace z oceněné knihy můžete vidět do poloviny října na výstavě v Knihovně Petra Bezruče v Opavě, kde je součástí programu festivalu Bezručova Opava. Plzeňské publikum si ji bude moci prohlédnout na panelech před Studijní vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, kde bude k vidění od 4. do 28. října. S ilustracemi Hrdinek se také potkáváte při návštěvě menzy v kampusu na Borech.

Galerie


Ocenění převzala Lucie Šavlíková (šéfredaktorka dětských knih, EUROMEDIA GROUP, a. s.) a vedoucí ateliéru Didaktické ilustrace Renáta Fučíková

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

20. 09. 2021