Děkanem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara bude Vojtěch Aubrecht

Studenti Tisková zpráva Zaměstnanci

Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara ZČU – SUTNARKU – povede od ledna 2022 dosavadní proděkan Vojtěch Aubrecht. Pro jeho zvolení do funkce děkana se ve středu 29. září v tajné volbě vyslovilo všech jedenáct přítomných členů dvanáctičlenného akademického senátu fakulty.

Vojtěch Aubrecht, který byl jediným navrženým kandidátem, tak získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů akademického senátu fakulty. Dosavadní děkan Josef Mištera, zakladatel a ředitel Ústavu umění a designu, z něhož v roce 2013 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara vznikla, vedl fakultu dvě po sobě jdoucí období, a kandidovat už proto nemohl. Po jmenování rektorem se Vojtěch Aubrecht ujme funkce děkana 16. ledna 2022 a v čele fakulty pak bude následující čtyři roky.

MgA. Vojtěch Aubrecht (*1972) působil značnou část svého života v Nizozemí. Zde také vystudoval prestižní Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu, obor fotografie. Na poli umělecké fotografie a výtvarného umění se angažuje již od osmdesátých let. Své dílo pravidelně prezentuje na samostatných i skupinových výstavách. Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara působí jako pedagog od roku 2008. Od roku 2012 vede ateliér Užité fotografie a od roku 2015 působí na pozici proděkana pro vnější a zahraniční vztahy.

Jako děkan se i nadále hodlá angažovat na poli internacionalizace a šíření mezinárodního renomé své fakulty. Vzhledem k aktuálnímu vývoji a výzvám v sektoru vysokoškolského uměleckého vzdělávání bude zvláštní pozornost věnovat interdisciplinární tvorbě a mezioborové spolupráci. S ohledem na charakter Západočeské univerzity hodlá ve zvýšené míře podporovat mezifakultní projekty a výzkumnou činnost. Zároveň bude fakulta pod jeho vedením rozvíjet svoji roli významného partnera města Plzně, Plzeňského kraje a spřízněných kulturních institucí, jako jsou Divadlo J. K. Tyla, Plzeňská filharmonie či Západočeská galerie.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni vznikla 1. září 2013 transformací Ústavu umění a designu, který založil stávající děkan Josef Mištera 1. dubna 2004. Fakulta vzdělává přes 700 studentů ve 22 ateliérech, pořádá největší letní školu umění v ČR ArtCamp a disponuje rozsáhlým archivem Ladislava Sutnara a sbírkou jeho obrazů. Přestože je fakulta mladá, získala si velmi rychle kredit přesahující hranice našeho státu.

„Spadl mi kámen ze srdce. Pan Aubrecht je zárukou dalšího kontinuálního rozvoje školy, je to osobnost, kterou Sutnarka v této době potřebuje,“ řekl po volbě stávající děkan Josef Mištera.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Šárka Stará

30. 09. 2021


Fakulta pedagogická spustila pilotní verzi databáze slov a tvarů Dalimilovy kroniky

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

03. 12. 2021

Račte nahlédnout do jubilejních Pokojů

Festival Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 11. 2021

Fakulta pedagogická zve na workshop ke změnám rámcového vzdělávacího programu

Seminář Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

30. 11. 2021

Studenti technických fakult mají přístup k normám ČSN online

Studenti Studium

Univerzitní knihovna

02. 12. 2021

Cheila Barreto - Dva domovy (textilní koláž, video)

Soubor fotografií Melancholické objekty získal Prague Photo Young Award

Absolventi Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

24. 11. 2021