Česko-bavorský přeshraniční projekt došel zdárně k plánovanému konci

Spolupráce Studenti Studium

Studenti z Plzně a Deggendorfu si zvýšili kompetenci, znalosti a dovednosti a také si zlepšili uplatnění na pracovním trhu.

Na konci srpna skončil na Fakultě zdravotnických studií jednoroční projekt č. 284 Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu. Cílem projektu bylo odbourání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce, uvedla hlavní řešitelka projektu Rita Firýtová. Na projektu se podílely dvě partnerské vysoké školy – Západočeská univerzita v Plzni prostřednictvím Fakulty zdravotnických studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Technische Hochschule Deggendorf prostřednictvím Technologického kampusu Cham.

Zvýšení kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských škol prostřednictvím praxe a jejich lepší uplatnění na pracovním trhu v obou regionech bylo hlavním projektovým cílem. Jako dílčí obsah pak studenti společně řešili problém inovací v oblasti lázeňské léčby se zaměřením na lepší fungování balneoterapeutického (léčebné lázeňství, pozn. red.) provozu v česko-bavorském regionu.

Děkan FZS Lukáš Štich zmínil, že i přes složitou epidemiologickou situaci zvládli studenti všechny naplánované aktivity. V zimním semestru akademického roku 2020/21 absolvovali tři online exkurze do lázní a konzultace s asociovanými partnery, ze kterých vyplynula témata společné studentské mezioborové mezinárodní spolupráce na inovacích v lázeňství: přístroj na aquafitness pro zdravotně postižené, zvedák pro nástup zdravotně postiženého do bazénu či vířivky a motomed pro ležícího pacienta.

Na daných tématech pracovali studenti týmově celý letní semestr 2020/21. Vzhledem k omezeným možnostem online setkávání pro ně byly vytvořeny studijní opory, připravena přednáška Balneologie – využití přístrojů ve cvičení hendikepovaných a studenti také prošli online kurzem Prezentační dovednosti v online prostředí. Na konci června prezentovali online své inovační návrhy. Na úplný závěr se díky zlepšení epidemiologické situace mohli v červenci setkat v TC Cham a TH Deggendorf.


Projekt byl realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014 – 2020. 


      

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová, Pavla Boháčová

08. 10. 2021


VICTORIA VSC slavila Mezinárodní den univerzitního sportu. Nechyběla ani ZČU

Sport Studium Univerzita

Celouniverzitní

07. 10. 2021

Knihovna zve na Open Access Week 2021

Seminář Studenti Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

14. 10. 2021

Sutnarka pořádá pro vybrané ateliéry přijímačky nanečisto

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 10. 2021

Aktivity Ruského centra

Seminář Spolupráce Univerzita

Ústav jazykové přípravy

07. 10. 2021

Archeologické sondy na mohyle ve Vražkově pod horou Říp. Odkryty byly obvodové příkopy a dva hroby ze pozdní doby kamenné.

Další pravěká mohyla pod Řípem. Archeologové odkryli dva hroby z doby kamenné

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta filozofická

15. 10. 2021