Aktivity Ruského centra

Seminář Spolupráce Univerzita

Výstava fotografií, celostátní rusistický seminář a mezinárodní vědecká konference – to je poslední výčet aktivit pracovníků Ruského centra při Ústavu jazykové přípravy ZČU.

Do konce října 2021 máte ještě možnost prohlédnout si výstavu fotografií Vektor Arktika. Je to unikátní soubor asi 40 velkoformátových fotografií, které zachycují drsnou, ale přitom krásnou arktickou přírodu a život v nepříznivých podmínkách. Na tuto výstavu naváže další kolekce fotografií Plachty Ruska. Bude to fotodokumentace života mladých námořníků, kteří absolvují svoji výuku na školní lodi, která pluje okolo severních hranic Ruska. Oba soubory fotografií nám byly zapůjčeny díky spolupráci a dohodě s Muzeem světového oceánu v Kaliningradu.

Těsně před začátkem zimního semestru, 17.-18. září, se konal 27. celostátní rusistický seminář. Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů. Již třetím rokem jej organizuje Ruské centrum ZČU ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností, odborným garantem je vedoucí Ruského centra a vedoucí oddělení slovanských jazyků Ústavu jazykové přípravy ZČU Vlasta Klausová. Akce se konala na SPŠE a OA Mohelnice, která díky příspěvku Nadace Obchodní akademie Mohelnice zajistila pro účastníky semináře ubytování, občerstvení i výborné zázemí pro přednášky i workshopy. Při slavnostním zahájení semináře předala zástupkyně Ruského domu v Praze Vlastě Klausové diplom od ruské Federální agentury pro mezinárodní spolupráci v humanitní a jazykové oblasti za vzornou organizaci, přípravu a provedení akcí se zaměřením na vzdělávání a popularizaci ruského jazyka v zahraničí. Rusistický seminář měl vysokou úroveň i díky lektorům a rusistům z různých VŠ a odborných pracovišť v České republice.

20. září se v centru Plzně konal Evropský den jazyků, který již tradičně organizuje Studijní a vědecká knihovna Plzeň. Pracovnice Ruského centra se věnovaly zájemcům o ruštinu z různých ZŠ a SŠ z Plzeňského kraje v Kulturce. Během celého dne se s ruštinou seznámilo téměř 160 žáků a studentů. Hravou a zábavnou formou pronikali do základů azbuky, psaní, čtení i zpěvu v ruštině. Pod vedením Varvary Golovatiny, metodičky Ruského centra, si mohli při učení prvních ruských slovíček i zatancovat.

Ve dnech 22.-25. září se pracovnice Ruského centra zúčastnily mezinárodní vědecké konference XXV. Slovanské čtení, které pořádala katedra rusistiky a ruské literatury Univerzity v Daugavpilsu v Lotyšsku. V době pobytu v Lotyšsku navštívila Vlasta Klausová Ruské centrum v Rize při Baltické mezinárodní akademii (Baltic International Academy). Zúčastnila se výuky i doprovodných akcí a představila prezentaci o činnosti Ruského centra v Plzni. V Ruském centru při Univerzitě v Daugavpilsu obě pracovnice vystoupily také na semináři pro zvyšování kvalifikace učitelů ruštiny. V jednání je podpis vzájemných smluv pro Erasmus+ s univerzitami v Rize a v Daugavpilsu.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová a Varvara Golovatina

07. 10. 2021


Studenti FEK a chebských středních škol restartovali Kýbl akademické krve

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

29. 11. 2021

Fakulta zdravotnických studií natočila výuková videa o první pomoci. Určena jsou i neslyšícím

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

18. 11. 2021

Erasmus v Talinnu pohledem studentky Fakulty filozofické

International Studenti Univerzita

International Office

19. 11. 2021

Bude to nervy drásající show, říká o bitvě ve slam poetry Filip Koryta

Absolventi Soutěž Studenti

Celouniverzitní

23. 11. 2021

Úspěšně proběhla studentská vědecká konference pořádaná Fakultou zdravotnických studií

Konference Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

02. 12. 2021