Fakulta ekonomická a Hochschule Hof zkoumají dopady covidových opatření v česko-bavorském příhraničí

covid-19 International Spolupráce

Na Fakultu ekonomickou zavítala začátkem října skupina studentů a učitelů z partnerské instituce Hochschule Hof, aby se podílela na společném projektu zaměřeném na vnímání dopadů proticovidových opatření na život v česko-bavorském příhraničí.

Zahajovací setkání tohoto mezinárodního projektu se uskutečnilo ve dnech 6.–8. 10. v Plzni. Zástupci německého partnerského pracoviště se na fakultě poprvé osobně seznámili se studenty českého programu Ekonomická a regionální geografie, s nimiž budou celou problematiku zkoumat. 

 

Pod vedením česko-německého týmu řešitelů byly během třídenního pracovního setkání vytvořeny skupiny, které zahájily rešerše a vyhledávání informací k vybraným tématům. Patřila mezi ně například Přeshraniční ekonomika, Politické aspekty Schengenu, HR - nábor zaměstnanců, HR - změny v organizaci práce a digitalizace, (Geo)Marketing či Logistika a doprava. Součástí třídenního programu byla i návštěva prostoru plzeňského Kolektiv Hubu nebo exkurze v Plzeňském Prazdroji.

 

Překvapilo mě, jak rychle byly vytvořeny jednotlivé skupiny, jak přirozeně spolu studenti komunikovali a jak vřele česká skupina přivítala své německé kolegy. Radost mi udělalo i to, jak skvěle skupiny plánovaly a prováděly společné aktivity,“ říká Tina Wiegand, odborná asistentka na Fakultě ekonomické Hochschule Hof.

 

Během následujících několika týdnů čeká studenty detailnější práce na svých tématech. Své poznatky budou konzultovat s interními pracovníky obou institucí a také s vybranými odborníky z praxe. V prvním listopadovém týdnu je pro studenty připravena čtyřdenní exkurze, při níž se setkají s managementem vybraných firem v česko-bavorském příhraničí. 

 

Vyvrcholením celého projektu bude panelová diskuse v česko-bavorském centru Bavaria Bohemia v Schönsee, na níž budou studenti kromě prezentace výsledků svého bádání diskutovat s pozvanými odborníky se zaměřením na byznys, regionální rozvoj nebo regionální politiku. 

 

„Pevně věřím, že se díky takovým projektům posílí mezinárodní partnerství mezi oběma univerzitními pracovišti a že si studenti obou zemí zlepší své interkulturní i jazykové znalosti a dovednosti. Zároveň doufáme, že dojde k posílení dobrého sousedství mezi naší zemí a Německem a celého smyslu a významu Evropské unie a Schengenu,“ dodává na závěr Jiří Preis, proděkan Fakulty ekonomické a hlavní řešitel projektu na české straně.Galerie


Fakulta ekonomická

Barbora Havlová

15. 10. 2021


Unikátní světelná instalace Osm světel oslavuje židovský svátek Chanuku

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 11. 2021

Infobanka ČTK nově dostupná v Univerzitní knihovně

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

03. 12. 2021

Erasmus v Talinnu pohledem studentky Fakulty filozofické

International Studenti Univerzita

International Office

19. 11. 2021

Studenti FEK a chebských středních škol restartovali Kýbl akademické krve

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

29. 11. 2021

Diplomová práce absolventky Sutnarky získala čestné uznání za nakladatelský počin ve světové soutěži

Soutěž Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2021