Jak vnímáte očkování? Studenti mohou vyplnit anonymní dotazník

Spolupráce Studenti Univerzita

Výzkum vznikl díky spolupráci Západočeské univerzity a izraelské Ariel University.

Západočeskou univerzitu v Plzni a Ariel University v Izraeli spojil výzkum mezi studenty, věnovaný jejich postojům k vakcinaci. Studenti mohou vyplňovat dotazník na platformě Qualtrix, který je anonymní, v českém i anglickém jazyce a také v hebrejštině.

„Rádi bychom oslovili co největší množství studentů ZČU. Dotazník kombinuje otázky ohledně postojů a názorů na očkování s doplňujícími dotazy na osobnostní charakteristiky, vztah k náboženství a základní sociodemografické údaje. Výzkum byl navržen izraelskými kolegy, dotazník byl přeložen do češtiny a některé otázky přizpůsobeny české realitě,“ popisuje zástupce vedoucího katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Zbyněk Tarant.

Studenty, kteří se rozhodnou anonymní dotazník vyplnit, čeká dokument, v němž je povinné vyplnit pouze souhlas s účastí na úvodní straně. Z otázek na následujících stranách si mohou vybírat.

Organizátoři výzkumu předem děkují všem, kteří se rozhodnou zapojit. „Chtěli bychom získat reprezentativní vzorek odpovědí napříč fakultami a názorovými proudy,“ dodává Zbyněk Tarant.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

15. 10. 2021


Fakulta pedagogická zve na workshop ke změnám rámcového vzdělávacího programu

Seminář Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

30. 11. 2021

Unikátní světelná instalace Osm světel oslavuje židovský svátek Chanuku

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 11. 2021

Čeští a němečtí studenti se zabývají cíli udržitelného rozvoje

International Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

29. 11. 2021

Podcast Plzeňský historik vyzpovídal členku expedice Z101 Lindu Piknerovou

Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

25. 11. 2021

Studenti FEK a chebských středních škol restartovali Kýbl akademické krve

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

29. 11. 2021