Výsledky projektu Model vzdělávání v oblasti přípravy učitelů na diverzitu pomohou ke změnám

Spolupráce Věda Zaměstnanci

V říjnu skončil mezinárodní výzkumný projekt, který spojil polskou The Mazovian State University v Plocku a Západočeskou univerzitu v Plzni.

Při projektu Model vzdělávání v oblasti přípravy učitelů na diverzitu zpracovával tým polských akademických pracovníků z Faculty of Humanities and Computer Science a jejich českých kolegů z Fakulty pedagogické ZČU od října 2019 teoretická východiska k tématu vzdělávání žáků cizinců. Akademici také provedli výzkumná šetření v obou zemích mezi řediteli škol, učiteli i rodiči těchto žáků. Následovala analýza získaných dat a formulace závěrů i vyplývajících doporučení pro potřebné změny v podpoře žáků i učitelů v běžných školách, ale také pro změny v univerzitní přípravě učitelů na práci se žáky cizinci.

Zásadním výstupem projektu je elektronická publikace dostupná v angličtině, polštině a češtině.

Na projektu realizovaném díky podpoře v rámci polského programu „Pathways for Cooperation – Support for Entities Implementing International Cooperation“ (operační program Social Innovations and Transnational Cooperation, POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17) se za ZČU podíleli Josef Slowík, Dagmar Šafránková a Markéta Zachová – všichni z katedry pedagogiky Fakulty pedagogické.

Fakulta pedagogická

Josef Slowík

09. 11. 2021