Fakultu ekonomickou nadále povede Michaela Krechovská

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

V čele fakulty bude stát i v následujícím čtyřletém období dosavadní děkanka. Pro její setrvání se ve středu 3. listopadu vyslovilo všech 12 přítomných členů 15členného akademického senátu fakulty. Své druhé funkční období zahájí Michaela Krechovská 1. března 2022.

Michaela Krechovská, která fakultu vede od března 2018, byla jedinou kandidátkou na děkanku. Na svůj dosavadní mandát tak naváže druhým čtyřletým obdobím, které potrvá do konce února 2026.   

Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph. D., (nar. 1982) absolvovala na Fakultě ekonomické ZČU magisterské i doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management. Ve stejném oboru se habilitovala na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Před nástupem do funkce děkanky působila na Fakultě ekonomické ZČU jako vedoucí katedry financí a účetnictví. Pro Fakultu ekonomickou získala certifikát „Partner in Learning“ od přední světové profesní instituce certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW) a je fakultní koordinátorkou této mezinárodní certifikace. Je spoluzakladatelkou a od roku 2015 zástupkyní vedoucí Centra podnikání a udržitelnosti FEK.

Během jejího působení získala fakulta akreditace čtyř bakalářských, tří navazujících magisterských a dvou doktorských studijních programů. Od roku 2019 nabízí také double‑degree program Podniková ekonomika a management, realizovaný ve spolupráci s finskou Häme University of Applied Sciences. Zájemci mohou na fakultě navštěvovat také nově akreditované certifikátové programy Daňový specialista a Manažer v turismu.

Podle děkanky Michaely Krechovské má fakulta ve spolupráci s dalšími součástmi ZČU a regionálními partnery rozvíjet atraktivní vzdělávací nabídku, a to jak v Plzni, tak v Chebu, kde působí už od roku 1990. Ve vzdělávání chce rozvíjet internacionalizaci a interdisciplinaritu. K mezioborovým studijním programům Informační management, Ekonomická a regionální geografie nebo Stavební inženýrství – Moderní budovy, by tak měly v budoucnu přibýt další. Mezinárodní rozměr studia by měl zase posílit další double-degree program, připravovaný ve spolupráci s Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, či interdisciplinární tripple-degree program v současné době diskutovaný také s německými vysokými školami. Michaela Krechovská chce zároveň do vzdělávacího procesu intenzivněji zapojovat externí odborníky z českého i mezinárodního prostředí.

Mezioborovost a mezinárodní rozměr by se měl projevit i ve vědě a výzkumu. Důležité je podle děkanky také to, aby vědecké výstupy byly uplatnitelné v aplikační sféře a veřejném sektoru, i proto chce podporovat například výzkum v oblasti dopadů globálních změn na společnost a životní prostředí.

Fakulta ekonomická

Šárka Stará

03. 11. 2021


Podcast Plzeňský historik vyzpovídal členku expedice Z101 Lindu Piknerovou

Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

25. 11. 2021

Fakulta pedagogická spustila pilotní verzi databáze slov a tvarů Dalimilovy kroniky

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

03. 12. 2021

Fakulta pedagogická zve na workshop ke změnám rámcového vzdělávacího programu

Seminář Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

30. 11. 2021

V soutěži European Health Hackathon zvítězil tým studentů ČVUT a ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

25. 11. 2021

Infobanka ČTK nově dostupná v Univerzitní knihovně

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

03. 12. 2021