Jaroslav Šesták představil svoji novou knihu

Věda Zaměstnanci

Ve středu 10. listopadu byla u příležitosti Slavnostního zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni pokřtěna kniha prof. Jaroslava Šestáka z výzkumného centra NTC „Termická analýza a termodynamické vlastnosti pevných látek“.

Knihu vydalo prestižní nizozemské nakladatelství Elsevier v anglickém jazyce (Thermal Analysis and Thermodynamic Properties of Solids). Jedná se o rozsáhlou publikaci, čítající téměř šest set stran. Každá z dvaceti kapitol je uvedena uměleckou černobílou fotografií, do které je zakomponován barevný motiv. Fotografie stejně jako grafiku celé publikace vytvořil autor sám. Z hlediska nakladatelství je to unikátní přístup, který je výsledkem mezioborového přístupu renesanční osobnosti fyzikálního chemika Jaroslava Šestáka. Autorův široký záběr odráží například i předchozí beletristická kniha profesora Šestáka „Provídky: eseje na pomezí vědy a filozofie přírody“, kterou vydala Západočeská univerzita v Plzni.

Dvanáct kapitol knihy se zabývá teoretickým popisem problematiky termodynamiky, šest kapitol je věnováno technologickému využití a dvě se vymykají čistě fyzikálnímu pohledu na věc. Jedna se zabývá ekonofyzikou, oborem, který propojuje problémy ekonomie a ekonometrie s metodami vyvinutými ve fyzice a termodynamice. Druhá nestandardní kapitola pak řeší otázky tepelné klimatologie.  Propojování disciplín a neobvyklé závěry jsou pro Jaroslava Šestáka charakteristické. Mnohokrát vybočují mimo standardní vědecký proud, což ovšem jeho příznivci oceňují.

„Kniha je mým závěrečným pohledem, jakýmsi epitafem, na problematiku termodynamiky, kterou se celý život zabývám. Svůj podíl na vzniku publikace mají i ČVUT a výzkumný ústav Nové technologie ZČU, kde jsem působil a působím,“ dodává Jaroslav Šesták.

Jaroslav Šesták absolvoval v roce 1962 Vysokou školu chemicko-technologickou. Na Západočeské univerzitě začal v oblasti vědy a výzkumu působit v roce 2001. Věnuje se zejména termální fyzice a termodynamice, podílel se na vzniku nových vědních odvětví sledujících specifické jevy, jako jsou kinetické fázové diagramy, teorie sklotvornosti, ekonomická termodynamika nebo neizotermní kinetika. Je nositelem Medaile Za Zásluhy (2017) a nejvyšších vyznamenání Akademie věd ČR (Heyrovského medaile) a České společnosti chemické (Hanušova medaile) a řady mezinárodních ocenění.

Galerie


Kniha Thermal Analysis and Thermodynamic Properties of Solids a předchozí kniha Provídky: eseje na pomezí vědy a filozofie přírody.

Prorektor ZČU Luděk Hynčík a prof. Jaroslav Šesták.

Na snímku jsou (zleva) rektor ZČU Miroslav Holeček, prof. Jaroslav Šesták a ředitel NTC Petr Kavalíř.

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

12. 11. 2021