ZČU hostila Fórum předsedů akademických senátů

Hosté Spolupráce Univerzita

Fórum předsedů akademických senátů, fungující při Radě vysokých škol, se ke společnému jednání schází dvakrát ročně. Letos se role hostitele podzimního výjezdního zasedání ujala Západočeská univerzita v Plzni.

Jednání předsedů se konalo od 4. do 5. listopadu ve výzkumném centru RICE. V letošním roce se ho zúčastnilo 20 čelních představitelů senátů univerzit z České republiky. Pozvání přijal i předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil.

Pracovní jednání Fóra předsedů bylo rozděleno do několika tematických sekcí. V prvním dni se účastníci zaměřili na informace o činnosti jednotlivých senátů VŠ a diskutovali volbu kandidátů na rektora na jednotlivých univerzitách. Dalším tématem byla problematika financování vysokých škol v následujících letech a růst mezd jejich zaměstnanců. Na jednání pak navázala prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj.

Druhý den účastníci debatovali o možnosti rovnoprávného začlenění cizinců do orgánů univerzity a činnosti akademické obce a také o možnostech sdílení informací mezi akademickými senáty a neakademickými pracovníky.

Závěr setkání patřil prohlídce kampusu Západočeské univerzity v Plzni. „Hostům se líbila zejména expozice Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara,“ řekl předseda Akademického senátu ZČU Pavel Karban.

Další setkání Fóra předsedů akademických senátů se uskuteční na jaře na jedné z fakult Univerzity Karlovy v Praze.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel Karban

12. 11. 2021


Společný přeshraniční projekt ekonomických fakult ZČU a Hochschule Hof vyvrcholil v Schönsee

International Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

25. 01. 2022

Atleti ZČU sbírali cenné kovy na halovém akademickém mistrovství

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

12. 01. 2022

Univerzitní knihovna v kampusu renovovala nábytek

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

20. 01. 2022

Workshop na FEL ukázal možnosti spolupráce mezi ZČU a společností O2

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

19. 01. 2022

Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online i prezenčně (aktualizováno)

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 01. 2022