Proběhl 13. ročník Konference studentských odborných prezentací

Soutěž Spolupráce Studenti

Dne 9. listopadu 2021 pořádal Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se středními školami z Plzně a Plzeňského kraje 13. ročník Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích.

Do soutěže se tentokrát zapojilo 10 středních škol: Gymnázium Luďka Pika, Plzeň; Sportovní gymnázium, Plzeň; Církevní gymnázium, Plzeň; Gymnázium a střední odborná škola Rokycany; Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy; Masarykovo gymnázium, Plzeň, Obchodní akademie Plzeň; Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň; Střední odborná škola a Gymnázia BEAN,s.r.o. Staňkov a SŠ Horažďovice. Účast studentů středních škol podpořila finanční odměna, kterou Ústav jazykové přípravy získal z fondu rektora ZČU.

Podmínkou účasti na konferenci bylo přednesení prezentace v cizím jazyce na téma související se studovaným oborem. Každému účastníkovi mohla odborná porota položit související otázky. Přihlášení studenti letos mezi sebou porovnali prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, španělštině a francouzštině. V letošním roce se konference zúčastnilo 38 studentů ZČU a 35 studentů SŠ. Mezi všemi účastníky byli i dva studenti, kteří prezentovali ve dvou cizích jazycích.

Studentské prezentace a následné diskuze hodnotily poroty, ve kterých vedle vyučujících UJP ZČU zasedli i zástupci partnerských a sponzorských subjektů - Velvyslanectví Španělska, Velvyslanectví Peruánské republiky, Velvyslanectví Mexika a Velvyslanectví Chile, ADP Employer Sevices a.s., Robert Bosch, spol. s r. o., AKKA, s.r.o., Bagmaster, ETD TRANSFORMÁTORY a.s. a Nakladatelství Klett.

Zástupci firem ocenili zájem studentů o studium cizích jazyků ve svých vstupech v úvodu konference a nabídli jim možnosti stáže, brigády a pomoc při zpracování bakalářských či diplomových prací. Při závěrečném ceremoniálu předávali hodnotné věcné a finanční ceny těm, kteří se umístili nejlépe. Studenti ZČU na 1.-3. místě získali mimořádné stipendium.

Všem účastníkům děkujeme za přípravu odborných a velmi kvalitně přednesených prezentací. Těšíme se na účast v příštím ročníku Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová, koordinátor koference

18. 11. 2021


Malí králové koledovali na Fakultě pedagogické

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

14. 01. 2022

Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online i prezenčně (aktualizováno)

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 01. 2022

Historici a kybernetici zveřejnili další spisy přibližující osudy Čechoslováků vězněných v SSSR

Spolupráce Úspěchy Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

04. 01. 2022

Český komiks IOGI získal prestižní ocenění v Japonsku

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 01. 2022

Welcome Centre Západočeské univerzity v Plzni bude pečovat o odborníky ze zahraničí

International Tisková zpráva Zaměstnanci

Celouniverzitní

12. 01. 2022