Studentka katedry českého jazyka a literatury získala Cenu Jiřího Marvana

Konference Studenti Úspěchy

Ocenění obdržela Veronika Ibrahimová na studentské vědecké konferenci Škola, jazyk a literatura 2021, která se konala ve čtvrtek 11. listopadu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Studentská vědecká konference s názvem Škola, jazyk a literatura si klade za cíl prezentovat přínosné výsledky vědeckého bádání studentů bohemistiky. Přednesené příspěvky byly zaměřeny tematicky velmi různorodě, od jazykovědných, přes literárněvědné až po oborovědidaktické práce. Všechny však měly společné jedno – hluboký zájem a nadšení autorů. Díky tomu se celá konference nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře s velmi bohatou diskuzí ke každému příspěvku.

Mezi aktivní účastníky se letos zařadila také Veronika Ibrahimová z katedry českého jazyka Fakulty pedagogické ZČU, studentka navazujícího magisterského studia v oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Na konferenci přednesla příspěvek s názvem Webové stránky zaměřené na učivo českého jazyka pro ZŠ. Tomuto tématu se věnovala ve své bakalářské práci a dále se jím zabývá i v práci diplomové. Účastníky konference seznámila s podrobnou analýzou obsahu vzdělávacích webových stránek z hlediska motivace žáků, uživatelské přívětivosti či poskytované zpětné vazby o studijních pokrocích žáků.

Za své vystoupení obdržela Veronika Ibrahimová Cenu Jiřího Marvana za inspirativní příspěvek a věcnou cenu, knihu Jiřího Marvana Brána jazykem otvíraná.

„Úspěch Veroniky Ibrahimové nás velice těší. Děkujeme za skvělou reprezentaci katedry i celé fakulty,“ vzkazují členové katedry českého jazyka literatury FPE ZČU.

Galerie


Fakulta pedagogická

Jana Vaňková

19. 11. 2021


Citační manažer usnadní psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

01. 12. 2021

Čeští a němečtí studenti se zabývají cíli udržitelného rozvoje

International Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

29. 11. 2021

Sutnarka pořádá jubilejní 10. ročník mezinárodního sympozia fotografie. Jeho hlavním tématem je čas

International Konference Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2021

Diplomová práce absolventky Sutnarky získala čestné uznání za nakladatelský počin ve světové soutěži

Soutěž Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2021

Cheila Barreto - Dva domovy (textilní koláž, video)

Soubor fotografií Melancholické objekty získal Prague Photo Young Award

Absolventi Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

24. 11. 2021