Západočeskou univerzitu navštívili zástupci Mezinárodní agentury pro jadernou energii

Spolupráce Studium Univerzita

Zájemcům o jadernou energetiku chce ZČU jako zatím jediná vysoká škola v Česku nabídnout studium managementu jaderných technologií dle statusu International Nuclear Management Academy.

Středobodem jednání představitelů ZČU a jejích fakult elektrotechnické a strojní se zástupci Mezinárodní agentury pro jadernou energii (International Atomic Energy Agency – IAEA), které se uskutečnilo v pondělí 29. listopadu ve výzkumném centru RICE, byl proto plánovaný studijní program.

„Vzhledem k poptávce po absolventech oborů jaderné energetiky, které propojují techniku a management, IAEA vítá záměr vychovávat na Západočeské univerzitě experty v oblasti jaderného managementu. Tyto snahy podporuje prostřednictvím programu INMA – International Nuclear Management Academy,“ vysvětluje David Mašata z katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické. Nový magisterský studijní program, zaměřený na management jaderných technologií, by tak získal status INMA.

Cílem čtyřdenní návštěvy delegace IAEA v Plzni proto bylo mimo jiné seznámit se studijními plány fakult strojní a elektrotechnické a ověřit jejich kvalifikaci pro pokrytí výuky tohoto programu. „Zástupci agentury během návštěvy kladně hodnotili odbornost našich současných programů a předmětů zaměřených na jadernou energetiku a také vyzdvihovali silnou provázanost naší univerzity se spolupracujícími průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi,“ říká David Mašata.  

Jednoho ze setkání na ZČU se zúčastnila také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a zástupci společnosti ČEZ, která provozuje obě české jaderné elektrárny.  Kromě ZČU navštívila tříčlenná mezinárodní delegace také společnost ŠKODA JS a výzkumné zařízení HELCZA.

Na základě návštěvy dostane ZČU doporučení pro naplnění požadavků IAEA. V polovině příštího roku by pak měla následovat druhá návštěva, po níž už by mělo být ve věci nového studijního programu jasno. Pokud se vše podaří, nabídne ZČU českým studentům unikátní a velmi atraktivní studijní program a současně se jako jediná v Česku zařadí do skupiny prestižních zahraničních institucí nabízejících studium jaderného managementu pod hlavičkou INMA. 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

03. 12. 2021


Originální mapy stabilního katastru v ostrovním zobrazení z roku 1830.

Geomatici a informatici vytvořili technologii pro zpracování téměř 200 let starých katastrálních map

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

17. 01. 2022

Kurzy poučí pedagogy o duševním zdraví

Další vzdělávání Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

26. 01. 2022

Studenti z Česka a Bavorska budou diskutovat o dopadech pandemie na život v příhraničí

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta ekonomická

13. 01. 2022

Malí králové koledovali na Fakultě pedagogické

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

14. 01. 2022

Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online i prezenčně (aktualizováno)

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 01. 2022