Plzeňští geomatici pomáhají při sjednocování výškových systémů

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Prestižní časopisy zveřejnily články od vědců z Fakulty aplikovaných věd, kteří se zapojili do mezinárodního projektu.

Odborníci v oboru fyzikální geodézie z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU se zapojili do mezinárodní aktivity pod záštitou Mezinárodní geodetické asociace. Cílem jejich práce bylo porovnat různé metody pro určení vysoce přesného modelu povrchu Země.

Povrch Země je nepravidelná plocha, jejíž geometrii nelze jednoduše matematicky popsat. „Pro účely definice takzvaných nadmořských výšek tak v geodézii tvar Země nahrazuje fyzikálně definovaná ekvipotencionální plocha, jež odpovídá střední hladině oceánů a moří. Takovou plochu nazýváme geoid a lze ji určit z dat o zemské tíži měřených na povrchu a vně Země. Tento geoid se používá nejen v geodézii, ale i v dalších geovědních oborech a inženýrských disciplínách, například i při navigaci v dopravě, určování rychlosti oceánských proudů či v kosmickém segmentu družic,“ popisují členové týmu Pavel Novák, Michal Šprlák a Martin Pitoňák.

V rámci studijní skupiny Error assessment of the 1 cm geoid experiment publikovali vědci na základě svého zapojení do výzkumu tři články v prestižních mezinárodních časopisech. Dva články (Contribution of GRAV-D airborne gravity to improvement of regional gravimetric geoid modelling in Colorado, USA a Colorado geoid computation experiment: overview and summary) ve speciálním čísle časopisu Journal of Geodesy s impaktním faktorem 4,260, které se zaměřilo na geodetické referenční systémy a určení geoidu v testovací oblasti amerického státu Colorado. Třetí článek (On determination of the geoid from measured gradients of the Earth's gravity field potential) publikoval časopis Earth-Science Reviews s impaktním faktorem 12,4133 a autoři v něm shrnuli metody pro určení přesného geoidu z tíhových dat, které používají integrální transformace a rovnice z teorie potenciálu.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

07. 12. 2021