V Chebu se lidé mohou nechat očkovat v budově ZČU v Hradební ulici

covid-19 Spolupráce Veřejnost

Očkovací centrum bylo do prostor univerzity přesunuto z kostela sv. Kláry. Odbaví až 350 lidí denně.

„Prostory fakulty vyhovují provozu centra lépe než kostel sv. Kláry. Snadněji zde bude udržována teplotní pohoda, což bylo ve velkém prostoru kostela velmi obtížné. Navíc je zde bezbariérový přístup, který kostel neměl a tím ztěžoval přístup hůře mobilním zájemcům o očkování, “ říká ředitel Nemocnice v Chebu Martin Krušina.

Prostory pro potřeby očkování připravili během několika dnů zaměstnanci Provozu a služeb ve spolupráci s chebskou nemocnicí.

Zájemcům o očkování jsou tak v aule chebské budovy ZČU k dispozici tři očkovací boxy. Výhodou budovy je, že prostory mají samostatný vstup a mohou tak sloužit odděleně od ostatních prostor, využívaných pro výuku studentů.

Očkovací místo bude otevřené vždy pondělí, ve středu a v pátek vždy od 14–18 hodin. Otevírací doba bude rozdělena mezi jednotlivé skupiny očkovaných a určena pouze zájemcům registrovaným v centrálním rezervačním systému. Aktuální informace k očkování jsou k dispozici na webu nemocnice.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

14. 12. 2021