Přání rektora do roku 2022

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Uzavíráme rok, v němž jsme si připomněli 30. výročí Západočeské univerzity. Oslavili jsme ho tak, jak se na univerzitu sluší – se studenty, absolventy, akademiky i s veřejností.

Zářijový Den v kampusu byl nejen velkou oslavou kulatin univerzity, ale také jakýmsi radostným návratem studentů i pedagogů k prezenční, společné výuce.

Ano, uzavíráme rok, k němuž bude bohužel opět připojen přívlastek covidový. Jsem však nesmírně rád, že po minulém akademickém roce, kdy výuka probíhala až na několik výjimek před monitory počítačů, není už zimní semestr zasažen epidemií covidu tak zásadním způsobem.

Přestože jsme se mohli, byť pomalu a stále ještě s omezeními, ale přece jen vrátit k životu před pandemií, atmosféra ve společnosti příliš uspokojivá nebyla. Zatímco v roce 2020 společnost prokázala velké sepětí, vzájemnou solidaritu a ochotu pomáhat, provázely rok 2021 spíše spory a osočování. Krize zdravotní se proměnila v krizi nedůvěry, která bohužel ukázala, jak je naše civilizace zranitelná v situacích, kdy se drolí důvěra v autority a rozpadá elementární respekt mezi lidmi navzájem.

Přál bych si proto, abychom v roce 2022 dokázali i my přispět ke zlepšení tohoto stavu. Ochota spolupracovat, vzájemný respekt a pochopení, vědomí, že to, v čem se lišíme, nás jako celek obohacuje, úcta jeden k druhému – to všechno jsou hodnoty, které by měly být na akademické půdě přirozené. Vždyť právě my, kteří vzděláváme generaci budoucích odborníků, politiků, manažerů, umělců či jiných profesí, bychom měli udělat vše pro to, abychom inspirovali nejen jako učitelé či výzkumníci, ale i jako kolegové.

Inspirace, vzájemná podpora, spolupráce, to jsou totiž v životě často významnější hodnoty, než si myslíme. A v náročném roce, který se chýlí ke svému konci, jsme myslím všichni, pedagogové i studenti, pochopili, jak důležitou roli hrají.

Studentům, do jejichž studia především v první polovině letošního roku výrazným způsobem zasáhla protiepidemická opatření, děkuji za trpělivost a vůli překonávat všechny překážky a přeji jim i v roce 2022 dostatek vytrvalosti a odhodlání na jejich studijní či už také profesní cestě. Také všem vyučujícím děkuji za veškeré jejich pracovní aktivity a mimořádné nasazení, s nímž v nelehkých podmínkách zajišťovali výuku a pomáhali svým studentům zvládat všechna úskalí studia.

Přeji vám klidné a spokojené vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v životě pracovním i osobním.

Miroslav Holeček, rektor

Galerie


Autorkou PF je studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Svitlana Korniienko.

Celouniverzitní

Šárka Stará

23. 12. 2021