Transfer a smluvní výzkum ZČU vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

Studenti Transfer Zaměstnanci

Nastává jeden z nejkrásnějších časů v roce, který by měl být plný klidu a pohody v kruhu našich nejbližších. Celý tým Transfer a smluvní výzkum ZČU vám přeje krásné vánoční svátky, načerpání nové energie na rok další a hlavně pevné zdraví.

Další rok máme úspěšně za sebou. Událo se mnoho změn, naskytlo se nespočet dalších příležitostí, partnerství a přátelství. 
I když to byl rok náročný a již druhý trochu jiný... zvládli jsme to! 
Pevně věříme, že zvládneme i ten nadcházející, který nám již klepe na dveře. 
Přejeme Vám všem to stejné, mnoho úspěchů, trpělivosti a nalezení dalších příležitostí v každé nečekané, pozitivní či negativní změně. 

Příjemné prožití vánočních svátků,

Tým Transfer a smluvní výzkum ZČU

Boost Up

Šárka Trapp Cajthamlová

23. 12. 2021