My tři králové jdeme k vám, zaznělo před rektorátem ZČU

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Rektor Miroslav Holeček přivítal 6. ledna na Západočeské univerzitě tříkrálové koledníky. Ti se na rektorát ZČU vrátili po epidemií vynucené roční pauze. Dveře kanceláře rektora tak zdobí nápis K+M+B+2022.

Jak je v Plzni zvykem, na koledu po spřátelených institucích vyrážejí zástupci kraje (K), města (M) a biskupství (B). Biskup Tomáš Holub tentokrát dorazil spolu s náměstkem hejtmanky Josefem Bernardem a městským radním Davidem Šloufem a za doprovodu dětského pěveckého sboru Jiřičky. 

Epidemická situace sice nepřála tomu, aby se setkání zúčastnilo větší množství zaměstnanců, přesto na koledníky čekal v kanceláři rektora finanční příspěvek od zástupců jednotlivých rektorátních odborů, za který patří všem velký dík. 

Tříkrálová sbírka Charity ČR, jejíž výtěžek je určen na pomoc potřebným, se koná už 22. rokem. 

Kdo má chuť sbírku podpořit, může přispět do online kasičky.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

06. 01. 2022