Citační manažer pomůže při psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna zajistila pro své čtenáře plný přístup k citačnímu manažeru CitacePRO, který umožňuje vytvářet, spravovat, exportovat a sdílet citace.

Doposud byl citační manažer CitacePRO dostupný jen v rámci zkušebního přístupu.

Pro přístup vyberte cca v polovině webové stránky www.citacepro.com z nabídky možnost "Západočeská univerzita" a "přihlášení Orion kontem".

Výhody CitacePRO:

  • citování podle normy ČSN ISO 690
  • + dalších více než 8000 citačních stylů
  • doplněk pro WORD a prohlížeče
  • automatické vytváření citací podle názvu knihy či článku, ISBN či DOI
  • správa citací (ukládání, úpravy, třídění, hromadné exporty...)
  • sdílení citací
  • úložiště citovaných dokumentů
  • import záznamů z článkových databází, knihovních katalogů,...

Další informace najdou zájemci na webu CitacePRO.

Univerzitní knihovna připravila školení věnované práci s citačním manažerem. Školení proběhne on-line přes platformu Google Meet v úterý 22. února 2022, od 10:00 do 11:00. Sledujte web nebo facebook knihovny pro další informace. Školení je určeno všem zájemcům ze Západočeské univerzity, kteří mají zájem o problematiku citací a využívání citačního manažeru CitacePRO.

Pokud chtějí čtenáři o citacích vědět více, mohou navštívit také stránku, kterou spravuje Univerzitní knihovna. Na ní najdou podrobný návod, jak citovat literaturu podle normy ISO 690, s řadou českých příkladů citování literatury včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Stránky uvádí i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy, například diplomových prací, archiválií či zákonů.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

11. 01. 2022