Malí králové koledovali na Fakultě pedagogické

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakultu pedagogickou navštívily děti z Mateřské školy kardinála Berana.

Ve čtvrtek 6. ledna jsme v Centru tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické v budově Klatovská uvítali děti z Mateřské školy kardinála Berana Plzeň. Děti v rámci Tříkrálové sbírky obešly několik pracovišť, tělocvičnu a knihovnu FPE, všude zazpívaly koledu “My tři králové” a na dveře napsaly požehnání. Do pokladničky vybíraly peníze na potřebné a současně se dozvěděly a viděly spoustu zajímavých věcí. 

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou peníze na pomoc lidem v nouzi, a to prostřednictvím Charity ČR. 

Jsme moc rádi, že jsme mohli touto cestou zpřístupnit malým dětem pohled na vzdělávání dospělých, zdůraznit v dnešní době potřebu solidarity a podpory potřebným a v neposlední řadě doufáme v navázání pravidelné spolupráce s církevní mateřskou školou, která zajišťuje vzdělávání předškolních dětí ve spolupráci se ZČU. 

Galerie


Fakulta pedagogická

Věra Knappová

14. 01. 2022