Fakulta zdravotnických studií vydala dvě odborné knihy

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Závěr roku 2021 přinesl dvě nové publikace, které vznikly pod záštitou Fakulty zdravotnických studií. Obě knihy jsou v anglickém jazyce a díky tomu bude možné know-how fakulty sdílet i směrem k zahraničním partnerům a odborníkům.

Publikace Kateřiny Ratislavové a Zuzany Hruškové s názvem Perinatal Loss —  Innovative Teaching Methods nabízí komplexní přístup pro výuku profesionální psychosociální péče o rodiče po perinatální ztrátě. Základem péče a respektive první pomocí pro truchlící rodiče je umění komunikace a další interpersonální (měkké) dovednosti. Rodiče díky následné péči mohou své nelehké období lépe prožít, najít naději a mnohdy i nový směr. Podpora rodiny v procesu loučení s dítětem je velmi náročná i pro profesionály pečující o rodiče. Stres a silné emoce, které tato situace přináší, nesmí být přehlíženy. Proto je v knize zdůrazněna i nutnost systematické psychohygieny a péče o psychiku pečujících.

Publikace Extremism Behind Bars (Extremismus za mřížemi) je studií mapující nejen povahu a proměny extremismu a radikalizace obecně, ale vztahující tuto problematiku také k českému vězeňskému prostředí, četně v komparaci se zahraniční praxí. Právě vězeňské prostředí je velmi specifickým prostředím, v němž (nejen) absolventi fakulty také působí, přičemž na ně mnohdy klade zvýšené nároky. Významnou částí publikace jsou fotografie z archivu autorů, kteří kladou důraz nejen na projevy extremismu samotné, ale i na vizuální a ikonickou manifestaci extremismu, ať už ve formě vězeňské tetuáže, tak ve formě materiálů na podporu odsouzených. Autorka Alena Lochmannová společně s autorem Ondřejem Kolářem publikaci doplnili o případové studie a bohatý fotografický materiál dokladující význam radikalizace a extremismu nejen v rovině praktické, ale také symbolické.

„Publikace obou kolegyň cílí nejen na naše studenty, ale především akademické pracovníky vzdělávající nelékařské zdravotnické obory, ale i budoucí lékaře a sociální vědce. Oceňuji praktické zaměření publikací a jsem rád, že se nám dlouhodobě daří reagovat na potřeby trhu v tom smyslu, že sdílíme know-how, které není dostatečně rozvíjeno, případně chybí opory pro jeho rozvoj,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Díky projektu RKV2 bylo možno podpořit publikaci obou výše uvedených knih, které mají přesah do dalších oborů a oblastí.

Knihy je možno zakoupit jako e-book prostřednictvím portálu Flexibooks, nebo jsou k dispozici na Fakultě zdravotnických studií ZČU přímo u autorek.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

18. 01. 2022