Společný přeshraniční projekt ekonomických fakult ZČU a Hochschule Hof vyvrcholil v Schönsee

International Spolupráce Studující

Česko-bavorský tým studentů a vyučujících zkoumal dopady covidových opatření na fungování firem v příhraničním regionu

V polovině ledna vyvrcholil projekt Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí, který spolu s ekonomickou fakultou na Hochschule Hof řešila katedra geografie na Fakulty ekonomické ZČU. Studenti a tým pedagogů se sešli v kontaktním, informačním a kulturním centru Bavaria Bohemia v příhraničním městečku Schönsee. Toto místo nebylo vybráno náhodou. Centrum, které vzniklo renovací chátrajícího pivovaru a snoubí se v něm historické i moderní architektonické prvky, skýtá zázemí pro rozličné vzdělávací a kulturní akce již od roku 2006. 

„Studenti zapojení do projektu uspořádali společnou prezentaci výstupů svých semestrálních aktivit, které pod vedením česko-bavorského týmu pedagogů realizovali během podzimu, a panelovou diskusi s odborníky z akademického i korporátního prostředí,“ přiblížil program akce Martin Lochmüller z Hochschule Hof a spoluřešitel projektu. Z důvodu epidemiologických opatření byla akce limitována počtem lidí, kteří se v krásném interiéru kulturního centra směli sejít, proto proběhl celý program v hybridním režimu a celá akce mohla být živě streamována a sdílena skrze sociální sítě. Účastníky přivítali prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová za ZČU a Jens Kirchner, děkan Fakulty ekonomické Hochschule Hof. 

Jaká jsou nejdůležitější poučení ze stále probíhající covidové krize? Flexibilita, komunikace a digitalizace. Tyto tři aspekty byly pozvanými panelisty během diskuse zdůrazňovány, a podle nich by měly být pilíři pro příští podobné krize, které se mohou objevit. 

Diskutující odborníci na přeshraniční spolupráci velmi otevřeně mluvili o tom, jak covidová pandemie zatřásla zaběhnutými pořádky, které v rámci vnitřního Schengenu v pohodě fungovaly, a jak otřásla i vzájemnou důvěrou, protože se díky rozhodnutí regionálních i národních vlád obě strany „nepříjemně překvapovaly“. Ale jedním dechem dodávali, že vidí na obou stranách hranice snahu o obnovení intenzity přeshraničních vztahů a o další posílení přeshraničních vazeb. Česko-německý region je velmi srostlý, konkurenceschopný vůči metropolitním jádrovým regionům, a stojí za to o něj pečovat, navzájem se obohacovat, učit se.  „Existuje tu sice mezinárodní hranice, ale ta může být čím dál tím propustnější, čím více se zasadíme o budování dobrého sousedství, založeného na sdílené hodnotě – důvěře,“ zdůraznil Richard Brunner z IHK Regensburg.

Studenti prezentovali své poznatky, které při setkání s odborníky, během pobytu v terénu a čtení odborných textů během minulého semestru načerpali, a pak také moderovali celou panelovou hybridní diskusi. Práce v mezinárodním týmu, komunikace v cizím jazyce, komunikace s odborníky z obou stran hranice – to vše vydalo za mnoho přednášek, které by odseděli v učebně,“ říká hlavní řešitel projektu, proděkan Fakulty ekonomické Jiří Preis. 

Opět jsme se přesvědčili, jak důležité jsou pro vzdělávání exkurze a praxe v terénu. Kromě informací a znalostí jdou dál s účastníky zážitky, emoce, příběhy, vztahy, což je něco, co se při běžné výuce ne zcela podaří předat,“ doplňuje vedoucí katedry geografie na FEK Jaroslav Dokoupil. 

Návštěvy zajímavých firem mi umožnily individuální, prakticky orientovaný vhled do strategických procesů řízení a dokonce mi poskytly inspiraci pro mé pracovní zaměření,“ řekl o projektu jeden z účastníků z řad studentů.

Tým řešitelů se jednohlasně shodl, že chce pokračovat v těsnější spolupráci na podobných projektech a dále přispívat k posilování vzájemného česko-bavorského partnerství a budování dobrého přeshraničního sousedství, tedy přesně toho, co svoji lokalizací, architektonickou hodnotou i aktivitami symbolizuje i ztělesňuje Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee.Galerie


Fakulta ekonomická

Jiří Preis a Jaroslav Dokoupil

25. 01. 2022