Univerzitní knihovna pořádá tradiční sbírku knih. Zapojit se může každý

Studující Tisková zpráva Zaměstnanci

K Mezinárodnímu dni darování knihy, který připadá stejně jako svátek zamilovaných na 14. únor, pořádá Univerzitní knihovna již pátý ročník sbírky knih. Po celý únor mohou lidé přinášet knihy do jakékoliv její pobočky. Darované publikace knihovníci předají organizaci Blízký soused.

Nové knihy nebo knihy v dobrém stavu přijímá Univerzitní knihovna v kampusu na Borských polích, Filozofická a právnická knihovna v sadech Pětatřicátníků 16, Knihovna zdravotnických studií v Sedláčkově 31, Pedagogická knihovna na Klatovské 51 i Ekonomická knihovna v Chebu v Hradební ulici 22.

„Letos potěší knihy pro děti, od nejmenších cca do 15 let, zájem je i o beletrii a encyklopedie pro školáky,“ říká ředitelka Univerzitní knihovny ZČU Miloslava Faitová.

Vybrané knihy předá knihovna na začátku března neziskové organizaci Blízký soused, která se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti a rodiny z problematických oblastí v Plzni. Pořádá zájmové kroužky, akce, výlety, tábory a pobytové výjezdy...

Univerzitní knihovna navazuje na úspěšnou tradici z předešlých let. Předloni putovaly vybrané knihy do knihovny Věznice Plzeň. V roce 2019 knihovníci zprostředkovali předání knih do domovů pro seniory (SeneCura SeniorCentrum Plzeň a Baculus-Domov poklidného stáří Vejprnice). V roce 2018 knihovna spolu se čtenáři obdarovala dětskou četbou Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči. Během prvního ročníku v roce 2017 darované knihy zamířily na lůžková oddělení a LDN Městské nemocnice Plzeň, Privamed, a. s., a Fakultní nemocnice Plzeň.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

04. 02. 2022