Díky technologii výzkumníků ze ZČU mohou lidé online vyhledávat v pramenech z oblasti příhraničí

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Česko-bavorský portál Porta fontium, zpřístupňující už od roku 2011 digitalizované archiválie dokumentující soužití Čechů a Němců v příhraničním prostoru, rozšířil dostupné archivní prameny.

Díky spolupráci výzkumníků z Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni, archivářů ze Státního oblastního archivu v Plzni a bavorských státních archivů a historiků najde na webu odborná i laická veřejnost kromě matrik, kronik, listin, úředních knih nebo periodik také na 7800 historických map a plánů do roku 1918. Portál nově umožňuje pokročilé dvojjazyčné vyhledávání, a to i na základě lokalizačních údajů.

Projekt Moderní zpřístupnění historických pramenů 2018–2021, podpořený z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, stojí na ojedinělé spolupráci odborníků z Česka a Bavorska z oblasti historie, stavebně historického průzkumu, archivnictví a informatiky. Ta umožnila rozšířit portál Porta fontium jak o nové typy archiválií, jako jsou mapy a plány, tak o možnost z těchto a dalších obrazových dokumentů efektivně získávat požadované informace. Díky technologii automatického zpracování tištěných i rukopisných dokumentů odborníků z FAV lze totiž vyhledávat ve všech typech pramenů, včetně map, naskenovaných rukopisných textů nebo fotografií.

„Vyhledávání v portálu bylo dříve závislé na ručním procházení a pročítání mnohostránkových rukopisů. Dnes lze využívat dvojjazyčné full-textové vyhledávání,“ vysvětluje Pavel Král ze skupiny Zpracování přirozeného jazyka katedry informatiky a výpočetní techniky a výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost FAV s tím, že jím vedený pětičlenný tým ve složení Ladislav Lenc, Jiří Martínek, Martin Prantl a Josef Baloun za FAV vyvinul a integroval do portálu nové nástroje k vyhledávání a prohlížení textů a obrazových dokumentů.

„Portál je také nově propojen s mapovými podklady, takže je možné vyhledávat nejen samotné mapy, ale také různé typy dokumentů podle lokalizačních údajů, tedy podle obce či místa, ke kterému se vztahují. Vybrané dokumenty se dají přímo na mapě zobrazit,“ přibližuje Pavel Král nové funkce. Pro zpřístupnění historických dokumentů byly použity nejnovější poznatky z oblasti zpracování přirozeného jazyka a počítačového vidění v kombinaci s novými metodami hlubokého učení. 

S využitím umělé inteligence tak informatici usnadnili orientaci ve všech typech pramenů a historikům, regionálním badatelům, genealogům, ale i zájemcům z řad veřejnosti otevřeli možnosti rozsáhlého bádání.

„Vybrané archiválie z obou stran hranice, které byly v důsledku historických událostí násilně rozdělené, včetně příhraničních historických map a plánů do roku 1918, jsou nyní online dostupné na jednom místě. Díky online zpřístupnění je zároveň zajištěna ochrana jejich originálů,“ říká Karel Halla ze Státního oblastního archivu v Plzni.

Kromě informatiků za FAV se na projektu z české stany podíleli také archiváři ze Státního oblastního archivu v Plzni a historici ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP o.p.s.), na bavorské straně pak archiváři z Generálního ředitelství Bavorských státních archivů (Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns) a výzkumníci z Erlangensko-norimberské univerzity (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg).Galerie


Česko-bavorský projektový tým. Zdroj: Bavorský hlavní státní archiv / Bayerisches Hauptstaatsarchiv

Moderní mapový prohlížeč – lokalizace historické mapy

Dvojjazyčné inteligentní vyhledávání

Dvojjazyčné inteligentní vyhledávání – detail výsledku v ČJ

Dvojjazyčné inteligentní vyhledávání – detail výsledku v NJ

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

11. 05. 2022