Archeologové Fakulty filozofické získali Zlatého mamuta za výzkumy s obyvateli obcí

Úspěchy Věda Veřejnost

Prestižní cena za popularizaci archeologie se kvůli pandemii udílela po dvou letech.

Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie Zlatý mamut putuje po koronavirové přestávce opět na Západočeskou univerzitu v Plzni. Archeologové Fakulty filozofické vedení Pavlem Vařekou zabodovali u porotců s projektem Komunitní archeologie ve vesnickém prostředí – vstříc sociálním výzvám a získali 1. místo v kategorii Akademická cena.

Projekt je jedinečný v tom, že archeologové dali možnost obyvatelům obcí podílet se na výzkumech, což mělo pro vědce i pro místní hned několik přínosů, jak vysvětluje popis projektu:

„Cílem projektu je přispět pomocí hmotných pramenů k poznání vzniku a vývoje současných vesnic. Projekt je koncipován jako komunitní a jeho ojedinělým přístupem je využití zájmu místních obyvatel o historii své obce. Dobrovolníci ze zkoumané vesnice jsou pod vedením archeologů zapojeni přímo do archeologického výzkumu, který je realizován prostřednictvím malých sond, a podílejí se také na jeho zpracování.

Výsledky jsou prezentovány formou přednášek, malých výstav a publikací. Integrální součástí projektu je tak populárně-naučná činnost zaměřená na archeologii a regionální historii, a to s důrazem na „hmatatelné“ prameny získané přímo v dané lokalitě. Zájemci z řad široké veřejnosti tím získávají nejen nové znalosti a dovednosti, ale formují také svůj vztah k historickému dědictví.

Prostřednictvím dotazníkového šetření je také zkoumáno povědomí vesnických komunit o lokální historii a památkách v blízkém okolí a po jeho ukončení je sociologickými metodami sledován dopad archeologického výzkumu v obci na vnímání historického dědictví a další impakty v souvislosti s realizovanými výzkumnými a popularizačními aktivitami v obci.

Projekt má českou a anglickou jazykovou mutaci. Celková návštěvnost za celý projekt byla odhadem 1000 osob.“

Než jej na dva ročníky přerušila pandemie covid-19, udílel se Zlatý mamut naposledy v roce 2020. Tehdy v kategorii Akademická cena uspěly katedra archeologie Fakulty filozofické a katedra historie Fakulty pedagogické ZČU, když porotci 1. místem ocenili jejich podíl na projektu ArchaeoCentrum Čechy – Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor.

Galerie


Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

25. 05. 2022