Zaujmout, vysvětlit a pochopit

Již podruhé byla katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU pozvána na Veletrh vědy, který pořádala Akademie věd České republiky ve dnech 19.-21. května v Praze.

Ve dvou stáncích představili studenti svoje vědecké a didaktické projekty včetně několika zajímavých exponátů. Tradičně byl program zaměřen především na žáky základních škol a jejich učitele. Pomocí jednoduchých pokusů a aktivit se návštěvníci seznamovali například s principem šíření zvuku v prostředí nebo principem reproduktoru a mikrofonu. Pomocí jednoduchého simulačního programu si i ti nejmenší mohli vyzkoušet, jak se chová vzduch při nárazu na různě tvarovanou překážku. Aplikací vytvořený teoretický model si pak ověřili na funkčním modelu větrného tunelu.

Tradičně velký zájem byl o ukázku 3D tisku spojenou s barvitým výkladem doktorandů z KVD a syrského studenta. Tento stánek byl opravdu mezinárodní – českým studentům pomáhaly ve zvládnutí náporu i tři studentky z Řecka, které přijely představit svoje práce na Olympiádu techniky Plzeň 2016. Největší zájem byl o funkční exponát torzní balisty. Nejen, že byl představen princip tohoto válečného stroje, ale ti šikovnější si mohli i vystřelit upraveným projektilem.

Nejmenší návštěvníci mohli střílet z miniaturního modelu katapultu nebo si vyzkoušet svoje schopnosti v celé řadě různých hlavolamů a stavebnic. Učitele z různých typů škol zaujal hlavně česko-slovensko-německý projekt World of Work, v rámci kterého studenti představili ukázky nově připravovaných materiálů pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol.

Plzeňští studenti navštívili i celou řadu dalších expozic, aby získali nové informace a navázali kontakty pro případnou spolupráci. Nejvíce je zaujala rozšířená realita v archeologii, molekulární gastronomie z VŠCHT, Wilsonova mlžná komora nebo možnosti jazykových a studijních pobytů.

Galerie


Fakulta pedagogická

Jan Krotký

23.05.16


Významná slovenská hudební pedagožka navštívila Fakultu pedagogickou


Fakulta pedagogická

54

16.04.18


Zbořte svým nápadem všechny bariéry. Máte na to tři minuty


Celouniverzitní

79

11.04.18


NTC chystá přednášku Jesseho Ruana o modelování lidského těla


Nové technologie - Výzkumné centrum

24

16.04.18