Zaujmout, vysvětlit a pochopit

Již podruhé byla katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU pozvána na Veletrh vědy, který pořádala Akademie věd České republiky ve dnech 19.-21. května v Praze.

Ve dvou stáncích představili studenti svoje vědecké a didaktické projekty včetně několika zajímavých exponátů. Tradičně byl program zaměřen především na žáky základních škol a jejich učitele. Pomocí jednoduchých pokusů a aktivit se návštěvníci seznamovali například s principem šíření zvuku v prostředí nebo principem reproduktoru a mikrofonu. Pomocí jednoduchého simulačního programu si i ti nejmenší mohli vyzkoušet, jak se chová vzduch při nárazu na různě tvarovanou překážku. Aplikací vytvořený teoretický model si pak ověřili na funkčním modelu větrného tunelu.

Tradičně velký zájem byl o ukázku 3D tisku spojenou s barvitým výkladem doktorandů z KVD a syrského studenta. Tento stánek byl opravdu mezinárodní – českým studentům pomáhaly ve zvládnutí náporu i tři studentky z Řecka, které přijely představit svoje práce na Olympiádu techniky Plzeň 2016. Největší zájem byl o funkční exponát torzní balisty. Nejen, že byl představen princip tohoto válečného stroje, ale ti šikovnější si mohli i vystřelit upraveným projektilem.

Nejmenší návštěvníci mohli střílet z miniaturního modelu katapultu nebo si vyzkoušet svoje schopnosti v celé řadě různých hlavolamů a stavebnic. Učitele z různých typů škol zaujal hlavně česko-slovensko-německý projekt World of Work, v rámci kterého studenti představili ukázky nově připravovaných materiálů pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol.

Plzeňští studenti navštívili i celou řadu dalších expozic, aby získali nové informace a navázali kontakty pro případnou spolupráci. Nejvíce je zaujala rozšířená realita v archeologii, molekulární gastronomie z VŠCHT, Wilsonova mlžná komora nebo možnosti jazykových a studijních pobytů.

Galerie


Fakulta pedagogická

Jan Krotký

23.05.16


Workshop ukázal možnosti spolupráce mezi ZČU a zaměstnavateli


Celouniverzitní

76

07.06.18


Konference ESCO 2018 přiblížila trendy ve výpočetních metodách


Fakulta elektrotechnická

20

19.06.18


Studenti ateliéru fashion design mění budoucnost navrhování obuvi


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

50

06.06.18