Západočeskou univerzitu navštívil velvyslanec Portugalska

Hosté Spolupráce Univerzita

J. E. Luís de Almeida Sampaio se zajímal především o studentskou mobilitu, česko-portugalské projekty fakult ZČU i o možnost výuky portugalštiny na Západočeské univerzitě.

Členy portugalské delegace, vedené velvyslancem J. E. Luísem de Almeida Sampaiem, byli dále konzul José Riço, atašé pro vzdělávání a kulturu Gilda Machado a zástupce velvyslanectví Portugalska pro Plzeňský a Jihočeský kraj António Laurel. Setkání se zúčastnil také Jaroslav Svejkovský, budoucí honorární konzul Portugalska v Plzeňském kraji.

Na Západočeské univerzitě přivítal portugalskou delegaci rektor ZČU Miroslav Holeček. Společně s ním se setkání zúčastnili zástupci fakult pracujících s portugalskými univerzitami či firmami na společných projektech. Přítomni tak byli proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty filozofické Helena Horová, proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické Jiří Preis, proděkanka pro tvůrčí činnost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Jana Potiron, vedoucí laboratoře aditivních technologií výzkumného centra RTI Miroslav Zetek, vedoucí výzkumného týmu Smart textilie Fakulty elektrotechnické a výzkumného centra RICE Radek Soukup, zástupkyně ředitele NTC pro vnější vztahy Dita Sládková a tajemnice Fakulty právnické Dana Bárková.

V úvodu setkání představila Romana Suchá z International Office Západočeskou univerzitu. Uvedla mimo jiné, že v letech 2017–22 vyjelo do Portugalska v rámci mobilit 92 studentů ZČU, naopak z Portugalska na ZČU přijelo 33 studentů. Pokud jde o zaměstnance, eviduje ZČU 117 výjezdů do Portugalska. Během prezentace také zaznělo, že ZČU má v Portugalsku 14 partnerských vysokých škol.  

Velvyslanec Portugalska ocenil, že ZČU spolupracuje s těmi nejvýznamnějšími portugalskými univerzitami. Připomněl také význam mobilit studentů i zaměstnanců.

Podle svých slov vidí prostor pro spolupráci univerzit také ve vztahu k potřebné poválečné obnově Ukrajiny. Uvedl, že Ukrajinci jsou třetí nejpočetnější národnostní menšinou žijící v Portugalsku, věří proto, že Portugalsko a Česko, které válce na Ukrajině věnuje velkou pozornost, pojí i tento společný zájem.

Řeč byla také o výuce portugalštiny, která patří k deseti nejrozšířenějším jazykům světa – v žebříčcích zaujímá nejčastěji 6.–9. místo. Zástupce velvyslanectví Portugalska pro Plzeňský a Jihočeský kraj António Laurel vyzdvihl v tomto směru Gymnázium Rokycany, které od září 2021 nabízí jako jediná střední škola v České republice jako druhý cizí jazyk portugalštinu, a vyslovil se pro větší rozšíření portugalštiny na českých středních a vysokých školách.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

27. 05. 2022