Setkání kateder financí letos organizovala katedra financí a účetnictví Fakulty ekonomické ZČU

Hosté Spolupráce Veřejnost

Tradiční akce se konala 26. a 27. května, původně se měla uskutečnit už v roce 2020.

Květen bývá měsícem, kdy se již tradičně setkávají zástupci kateder financí z celé České republiky. Zatím poslední ročník měla organizovat katedra financí a účetnictví Fakulty ekonomické ZČU již v roce 2020, avšak z důvodu pandemie covid-19 bylo nutné plánovanou akci přesunout o dva roky.

Do třetice všeho dobrého, říká se. A protože letos už akce úspěšně proběhla, rčení lze potvrdit.

Květnová setkání kateder financí jsou zpravidla dvoudenní akce pro pracovníky různých vysokých škol. Letošní ročník se konal 26. a 27. května a kromě organizátorů se jej zúčastnili také zástupci deseti dalších pracovišť. Setkání se konají zejména kvůli navázání a prohloubení kontaktů, sdílení příkladů dobré praxe i problémů, se kterými se obdobná pracoviště potýkají na poli výuky i výzkumu.

Program byl velmi zajímavý, nabídl odbornou diskusi i neformální aktivity jako návštěvu pivovaru Plzeňský Prazdroj či  společnosti Bohemia Sekt. Setkání kateder financí 2022 tedy splnilo očekávání všech zúčastněných a pomohlo nejen na akademické úrovni otevřít odbornou i neformální diskusi k otázkám financí v České republice.

Galerie


Fakulta ekonomická

Pavlína Hejduková

01. 06. 2022