Zrušení odboru Transfer a smluvní výzkum

Transfer Univerzita Zaměstnanci

V důsledku organizační změny došlo k datu 30. 6. 2022 ke zrušení odboru TSV. Nicméně základní činnosti byly zachovány.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v důsledku organizační změny došlo k datu 30. 6. 2022 ke zrušení odboru TSV. Nicméně základní činnosti (administrace smluvního výzkumu, evidence duševního vlastnictví, administrace projektů GAMA a RKVVII atd.) byly zachovány. Ve věcech týkajících se projektů a přenosu poznatků (např. uzavírání licenčních smluv, smluv o využití výsledků) se můžete obrátit na Ing. Martina Jamburu (jambura@rek.zcu.cz) a ohledně smluvního výzkumu na Mgr. Veroniku Čihákovou (cihakov@rek.zcu.cz).

Pokud budete zasílat dokumenty interní poštou, směřujte je v případě smluvního výzkumu na odbor VYZ, projektové věci na PC.

Webové stránky TSV budou zrušeny k 31. 12. 2022. Do této doby se všechny relevantní informace přesunou na webové stránky odboru VYZ.

V současné době děláme vše pro to, aby Vám tyto změny nezpůsobily příliš mnoho komplikací, a těšíme se na další spolupráci.

doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., prorektor pro výzkum a vývoj

Boost Up

12. 07. 2022