FZS uspěla s projektem na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Kurzy je naučí pečovat o blízké

Přednáška Ukrajina Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií získala další projekt, tentokrát z Mezinárodního visegradského fondu, v rámci něhož uskuteční kurz Neformální pečovatel.

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni reaguje na tíživou situaci spojenou s válkou na Ukrajině a v září uspořádá třídenní kurz "Neformální pečovatel" pro zájemce z řad uprchlíků.

Kurz je určen především matkám malých dětí a osobám pečujícím o své příbuzné v seniorském věku. Cílem je účastníky odborně připravit na zvládnutí základních ošetřovatelských postupů a technik při péči o nemocného na lůžku v domácím prostředí, zdravotnickém či sociálním zařízení. 

Kurz je rozdělen do tří modulů:

1. Základní ošetřovatelské postupy a techniky v praxi (8 hodin)
Účastníci se v tomto modulu naučí základní jednoduché ošetřovatelské postupy a techniky při péči o nemocného.

2. První pomoc pro laickou veřejnost (8 hodin)
Cílem modulu je seznámit účastníky se základními pojmy a zásadami první pomoci a poučit je o jejich právní odpovědnosti při poskytování první pomoci.

3. Komunikace s pacientem (4 hodiny)
Účastníci se seznámí se základními principy komunikace mezi pacientem a ošetřujícím personálem při poskytování zdravotní péče v prostředí České republiky.

Kurz se bude konat 10. – 12. září 2022 v odborných učebnách Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni, Husova 11.

Již nyní je možné se přihlašovat na e-mail rostyk@students.zcu.cz, kontaktní osobou je Rostyslav Bondar.

Akce je pro účastníky zdarma a po úspěšném ukončení obdrží každý osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou je mluvená čeština na úrovni A2.

Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

18. 07. 2022