Srpnové letní školy přivedou na ZČU mladé zájemce o techniku i umění

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Také srpen bude na ZČU ve znamení letních škol. Vůbec poprvé se uskuteční umělecká letní škola pro děti ArtCamp Kids nebo všeobecně zaměřená letní škola Putování s moudrou sovou. Na řadu přijdou také kurzy kybernetiky, elektrotechniky, geomatiky či mechaniky.

Jednou z novinek letošního roku je letní umělecká škola ArtCamp Kids pro děti od 8 do 15 let. Pořádá ji Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, a to v termínu 8.–12. srpna.

Děti budou při kurzech rozvíjet svůj talent a získají nové dovednosti v jedné ze šesti uměleckých disciplín. „Svoji kreativitu, prostorové vnímání i práci s barvami děti rozvinou v kurzu malby, do světa knižní tvorby nahlédnou při výrobě vlastních notýsků a pop-up přání, vyzkouší si práci s porcelánem a jeho dekorováním, vymyslí a nakreslí vlastní komiksový příběh, naučí se principy navrhování interiéru a vyřádí se při plnění výtvarných úkolů v kurzu akčního umění,“ říká proděkan fakulty Josef Mištera. Díky spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni se účastníci letní školy seznámí s cestou uměleckého díla od jeho vzniku až na stěnu galerie a získají nové podněty při prohlídkách výstav či plnění tvořivých aktivit přímo ve výstavních prostorách.

Nové znalosti a dovednosti pak uplatní při prezentaci výsledků své práce na závěrečné výstavě pro kamarády a rodiče, která se uskuteční v pátek 12. srpna od 14 do 16 hodin v budově Sutnarky. Na účastníky čeká také workshop, kde si budou moci nazdobit vlastní donesené tričko. Zároveň budou mít možnost prohlédnout si benefiční výstavu Sutnarka pro Ukrajinu v Galerii Inkubátor a zakoupit si některé z uměleckých děl od studentů a pedagogů Sutnarky.

 Nabídku letních škol na ZČU letos obohatila také Fakulta pedagogická (FPE). Fakultní studentský spolek Přestávka připravil příměstský tábor pro děti ve věku 8–13 let Putování s moudrou sovou. Konat se bude od 22. do 26. srpna v budově FPE na Klatovské třídě. Na děti čeká pestrý celodenní program, který jim formou her a pokusů přiblíží zajímavosti řady oborů – od přírodovědných přes humanitní až po tělocvik či výtvarnou a hudební výchovu. O náplň se postarají studenti FPE, kteří budou zastávat roli lektorů. 

 Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd (FAV) na letošní rok připravila 10. ročník kybernetického soustředění Campo Arduino. Katedra kurz pořádá ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Kemp robotiky, při němž se účastníci seznámí s jednoduchými úlohami na vybrané robotické stavebnici, je určen žákům 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií i studentům středních škol. Soustředění se v červenci uskutečnilo na gymnáziích v Domažlicích a v Klatovech, v srpnu proběhnou dva turnusy v Plzni – od 8. do 12. a od 15. do 19. srpna – přímo v budově fakulty v kampusu ZČU na Borských polích.

 Od 22. do 26. srpna se na katedře kybernetiky FAV sejdou účastníci 5. ročníku kybernetického soustředění Campo Lampone. Bude se jednat o pokročilejší programátory, kteří už mají zkušenosti s programováním a jsou schopni pracovat samostatněji.

 Od 22. do 24. srpna se na žáky 2. stupně základních škol a středních škol těší letní škola GeoCamp, jejíž 2. ročník připravila katedra geomatiky FAV.  Představí jim 3D tisk či bezpilotní létání, přiblíží mentální mapování nebo vytyčení spádu. Účastníci se mohou těšit také na orientační běh kampusem ZČU.

 Středoškoláky se zájmem o matematiku a fyziku přivítá od 29. do 31. srpna katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd a její letní škola MechCamp. V programu 5. ročníku nebudou chybět témata, jako jsou mechanika tekutin, dynamika a kompozitní materiály, především se však účastníci můžou těšit na aplikaci různých oborů mechaniky v dopravním průmyslu.

 Popatnácté se letos uskuteční letní škola elektrotechniky JuniorFEL. Bude se konat tradičně v závěru prázdnin – od 22. do 26. srpna. Žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se během ní dozví, co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod nebo co pohání tramvaje a trolejbusy. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota a poměří své síly při výrobě elektřiny. Novinkou bude výroba „smart“ svítící vlaštovky, kterou si účastníci složí z papíru s ohebnými vodivými spoji.

 Už potřetí připravila Fakulta elektrotechnická (FEL) ve spolupráci se středními školami a za podpory Plzeňského kraje dva běhy letní školy pro žáky 5. až 9. tříd ZŠ nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.

Letní dětská škola FEL Tachov se uskuteční od 22. do 26. srpna v prostorách tamní Střední průmyslové školy. Účastníci se pod vedením pedagogických pracovníků FEL a odborného lektora seznámí se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika – dozví se, jak fungují chytré oděvy, jak se staví a programují stavebnice Lego nebo jak se řídí výroba nejen elektrotechnických produktů. Naučí se vyrobit elektronickou vlaštovku a poslední den týdne se podívají, jak to vypadá v laboratořích Fakulty elektrotechnické ZČU.

Kratší program sestavený z vybraných aktivit se pak uskuteční také během tří dnů podzimních prázdnin, od 26. do 28. října, v budově Střední průmyslové školy v Klatovech.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

28. 07. 2022