Profesor Jaroslav Vlček bude předsedat mezinárodní konferenci o plazmatu

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Plasma Surface Engineering už 18 let představuje odborné veřejnosti nejnovější výsledky výzkumu a vývoje a také průmyslové aplikace, týkající se plazmatu.

Německý Erfurt bude od 12. do 15. září hostit osmnáctý ročník mezinárodní konference o plazmatu Plasma Surface Engineering 2022.

Česká republika podle organizátorů na konferenci každoročně vysílá druhý největší počet účastníků a čeští vědci se tématu velmi aktivně věnují, a také proto se ČR stala partnerskou zemí letošního ročníku. Akci bude dokonce předsedat profesor Jaroslav Vlček z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, jehož jméno je spojeno především s projektem z oblasti fyziky tenkých vrstev, s takzvanými chytrými okny. Otázkou, jak vyrobit povlak na skle, který bude v závislosti na teplotě samovolně řídit průchod tepelného slunečního záření, se zabývá řada výzkumných týmů na světě, nicméně právě týmu Jaroslava Vlčka se postupně daří překonávat problémy, s nimiž si jiní vědci nevědí rady.

Kromě ZČU budou mít v Erfurtu zastoupení další univerzity z Prahy, Brna či Olomouce.

Konference Plasma Surface Engineering se zaměří na témata Plazmové a iontové inženýrství povrchů, Technologie povrchových úprav, Aplikace a vlastnosti povlaků, Charakterizace a simulace vrstev a procesů, Nové trendy v oblasti plazmového inženýrství povrchů a Plazmová katalýza pro konverzi plynů.

Letos poprvé akci doplní hybridní organizovaná matchmakingová akce sítě Enterprise Europe Network, díky níž se budou moci účastníci i podnikatelé a výzkumní pracovníci zvenčí sejít od 5. do 23. září na předem domluveném jednání.

Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

02. 08. 2022