Mladí vědci čerpají zkušenosti od profesionálů. Začala druhá letní škola analýzy jednotlivých buněk

Další vzdělávání Tisková zpráva Věda

Dvě plzeňská výzkumná centra – Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni nabízejí studentům biologie či bioinformatiky jedinečnou možnost pochopit přímo v laboratořích nádorové a imunitní buňky.

V Plzni včera odstartoval druhý ročník mezinárodní letní školy zabývající se pokročilou analýzou jednotlivých buněk – Summer School of Single Cell. Opět se kvůli její organizaci po dvou letech spojila dvě plzeňská výzkumná centra – Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni (LFP) Univerzity Karlovy a výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Obě centra teď nabízejí studentům biologie či bioinformatiky jedinečnou možnost pochopit přímo v laboratořích nádorové a imunitní buňky.

Letní škola potrvá osm dní a zúčastní se jí studenti – budoucí vědci a lektoři z celkem 11 zemí. Zkušené i velmi mladé studenty, kteří teprve stojí na začátku svých vědeckých kariér, vybírali organizátoři v důkladném výběrovém řízení. Rozhodoval popis jejich práce a předpokládané využití vědomostí, jež v kurzu získají. „V porovnání s prvním ročníkem, který se konal v roce 2020, to bylo náročnější, protože se nám přihlásilo více studentů, a všichni měli svá pro a proti. Nakonec jsme vybrali dvacet nejvhodnějších,“ říká jedna z organizátorek Monika Holubová z LFP.

Úvodní den letní školy byl přednáškový, v dalších dnech už studenti zamíří především do laboratoří. Přípravu vzorků pod vedením hlavní supervizorky Valentiny Caputo z London South Bank University absolvují v prostorách Biomedicínského centra, následnou analýzu dat pod dohledem hlavního supervizora Irose Barozziho z Medical University of Vienna už budou provádět v laboratořích centra NTIS FAV, kde se budou studenti také školit v možnostech samotné bioinformatické analýzy jednotlivých buněk. Získají tak znalosti a dovednosti, které budou moci využít v rámci svého výzkumu, a to jak základního, tak aplikovaného, jako např. imunoterapii národových onemocnění.

Podle další organizátorky Lucie Houdové z FAV vznikla letní škola vlastně šťastným setkáním. „Díky dlouholeté spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně jsem se vyskytla v pravý čas na pravém místě, a to v kanceláři dr. Holubové, která právě řešila receptory takzvaných NK buněk, které hrají důležitou roli u alogenních transplantací kostní dřeně, tedy oblast, jíž jsme se v rámci spolupráce s registrem dárců zabývali i my,“ uvedla Lucie Houdová.

Ona i Monika Holubová dobře věděly, že pro profesionální růst mladých vědců jsou podobné kurzy potřebné, nicméně vysílání studentů do zahraničí je zároveň také finančně nákladné. „A tak jsme se rozhodly přivézt kurzy k nim a zároveň si řekly, že je chceme pořádat zcela zdarma. Single-cell analýza je sice velice nákladná, ale díky skvělým sponzorům se nám podařilo získat prostředky,“ dodala Monika Holubová. „Bez nich, ale ani bez Moniky Holubové by se škola nekonala,“ podotkla Lucie Houdová. „Dokonce se při letošním ročníku z některých účastníků první letní školy stali přednášející a supervizoři,“ dodala.

Kromě studentů má Summer School of Single Cell přínos také pro samotné organizátory. „Ze zpětných reakcí na první ročník si troufáme říct, že je opravdu komplexním tréninkem v analýze jednotlivých buněk a poskytuje návod, jak takovéto experimenty provádět a hodnotit. Jako organizátoři máme hlavně radost, že můžeme pomáhat vzdělávat studenty, vždyť jsme také vzdělávací instituce, a navazovat nové spolupráce, které jsou pro studenty výhodné například při vysílání na stáže. V neposlední řadě můžeme s kolegy z letní školy podávat také mezinárodní granty,“ shodují se Lucie Houdová a Monika Holubová.

Galerie


hlavní supervizorka Valentina Caputo z London South Bank University

Lucie Houdová (NTIS FAV ZČU)

Monika Holubová (LFP UK)

rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

08. 09. 2022