Studentský podnikatelský klub BoostUp a Rok jedna ZČU odstartovaly nový akademický rok stylově

BoostUp Studující Tisková zpráva

Druhý den zimního semestru nebyl jen ve znamení seznámení se s vyučujícími, ale také představení celé univerzity, města i kraje novým studentům. Konal se tradiční Rok jedna a během něj také akce Kick off by BoostUp.

Festival Rok jedna, kterým Informační a poradenské centrum ZČU už popáté přivítalo nové prváky na Západočeské univerzitě, se tentokrát konal od 20. do 22. září. Součástí letošního ročníku byl také Studentský podnikatelský klub BoostUp, který přispěl svým program Kick off by BoostUp a představil činnost uceleného ekosystému na podporu podnikání v Plzeňském kraji.

Program zahájili svými úvodními slovy hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček, studentům popřáli hodně štěstí do studia a pobídli je, aby se neváhali na klub obrátit, pokud se vydají vlastní cestou podnikání. Následně zamířili obhlédnout stánky vystavujících součástí a partnerů univerzity.  

Moderátoři akce Jirka Chroust a Anet Bernhardtová poté vyzvali Hanku Kubíčkovou k představení činnosti SIT Port – Správy informačních technologií města Plzně a její spolupráce se základními a středními školami. Po ní promluvila Šárka Trapp Cajthamlová za studentský podnikatelský klub BoostUp ZČU, Martina Surynková z BIC-Podnikatelského a inovačního centra, které funguje jako inkubátor, a celou prezentaci ukončil Tomáš Chmelík z Regionální rozvojové agentury CzechInvest, jenž pohovořil o možnostech financování podnikatelských záměrů. Studenti se díky nim dozvěděli, jaké mají možnosti v podpoře podnikání v Plzeňském kraji a na koho se mohou obrátit.

Po desetiminutové pauze se na pódium dostavili absolventi akceleračního vzdělávacího programu Level Up, který klub BoostUp pořádá již čtyři roky. Studenti Michal Knecht z Fakulty aplikovaných věd a Lukáš Chovanec z Fakulty právnické pohovořili o svých pocitech z programu, o tom, jakých témat se program dotýká, jaké znalosti si odnesli, v čem jim pomohl, a vše zakončili přáním zúčastnit se programu i v příštím ročníku. Následoval je účastník studentské podnikatelské soutěže BoostUp Night Tadeáš Kapic z Fakulty aplikovaných věd a Fakulty ekonomické, který se svěřil s tím, jak mu tato soutěž otevřela dveře do světa podnikání pomocí zapojení odborných partnerů a špiček ve svém oboru.

Kromě potřebných informací pro studenty nabídl festival Rok jedna také kulinářský workshop s výrobou sushi, taneční workshop nebo  příležitost dát si pořádně do těla s katedrou tělovýchovy a sportu Fakulty strojní. O pitný režim se postaral pivovar Zlatá Kráva a večer zakončily kapely složené z řad studentů a absolventů ZČU Bonnie a Pearly Seconds. 

Galerie


Boost Up

04. 10. 2022