Profesor Stanislav Hosnedl oslavil 80 let

Univerzita Věda Zaměstnanci

Opora katedry konstruování strojů Fakulty strojní se 7. října dožila významného jubilea.

prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

Vývojové, výzkumné a pedagogické činnosti v oboru konstruování se věnuje celý život a jeho jméno je známé také v zahraničí. Značným podílem totiž přispěl k celosvětovému rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem u nás i ve světě.

Odborná dráha profesora Hosnedla začala v podniku Škoda Obráběcí stroje. Podílel se na vývoji více než 30 typů těžkých obráběcích strojů, z nichž bylo 80 procent exportováno do zemí celého světa, a také vyvinul rozsáhlý softwarový systém rutinně využívaný desítky let, který řádově zrychlil a zkvalitnil vývojové práce na všech vyvíjených pohonných mechanismech.

Na katedru konstruování strojů nastoupil jako vedoucí v roce 1990 a v jejím čele stál deset let. Poté byl šest let proděkanem fakulty pro vnější vztahy, zahájil rozsáhlou spolupráci s významnými evropskými i zámořskými univerzitami, a díky tomu byl v roce 2000 ve Švýcarsku jedním z 22 zakládajících členů Design Society a Worldwide community.

V roce 2000 byl jedním ze tří zakládajících členů českého časopisu Modern Machinery Science Journal a je i nadále členem vedení jeho redakční rady. Sám je autorem 180 publikací a cca 120 výzkumných zpráv.

"Profesor Stanislav Hosnedl je typický excelentní učitel Fakulty strojní, který strávil mnoho let vlastní konkrétní prací ve výzkumu obráběcích strojů ve Škodovce a dnes učí naše vynikající studenty se znalostí věci. To je přesně to, čím se plzeňská strojní fakulta odlišuje od jiných vysokých škol," oceňuje jeho přínos děkan Fakulty strojní Vladimír Duchek.

V posledních 18 let je jméno profesora Stanislava Hosnedla na Západočeské univerzitě spojeno i s výukovým projektem DESING+, který podporuje a rozvíjí mezioborovou studentskou spolupráci. Letos se projektu zúčastnilo 56 studentů Fakulty strojní, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty ekonomické. Jak už se stalo tradicí, v týmech složených ze zástupců zmíněných fakult řešili témata zadaná externími partnery projektu. Například pro Škoda Transportation navrhovali studenti tramvaj pro dopravu osob i rozvoz objednaných zásilek, které si lidé budou vyzvedávat na tramvajových zastávkách. Zapojili se strojaři, designéři, marketéři i zdravotníci. Ačkoliv k sobě předtím neměli profesně blízko, v interdisciplinárním týmu se naučili pracovat k vlastní spokojenosti, ke spokojenosti průmyslového partnera i ke spokojenosti zakladatele celého projektu - letošního jubilanta.

Fakulta strojní

Pavel KORELUS

18. 10. 2022