Na ZČU se setkali právničky a právníci veřejných vysokých škol

Konference Spolupráce Univerzita

V prvním říjnovém týdnu hostila Západočeská univerzita v Plzni setkání zástupců právních odborů, ale i studijních oddělení a dalších univerzitních pracovišť, na nichž působí odborníci pro oblast práva.

Na šest desítek právniček a právníků přivítal na ZČU rektor Miroslav Holeček. Úvodní příspěvek konference, která se konala v jednací místnosti výzkumného centra RICE, přednesla vedoucí Odboru právního ZČU Jitka Gammons. Zaměřila se v něm na sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou v prostředí veřejných vysokých škol. Po ní vystoupil Martin Zubr z Univerzity Hradec Králové s příspěvkem na téma pracovně právních aspektů zaměstnávání cizinců. Specifickou oblast zveřejňování závěrečných prací přiblížil Martin Prokeš z Janáčkovy akademie múzických umění. I další příspěvky se týkaly aktuálních právních otázek v prostředí univerzit. Prostor tak byl věnován například problematice nostrifikace, v řízené diskusi byla pak řeč také o uznávání programů celoživotního vzdělávání při přijímacích zkouškách nebo o novele zákoníku práce, které upravuje otázky práce z domova. Také program druhého dne přinesl aktuální právnická témata – elektronické podpisy, bezpečnost v IT nebo třeba problematiku vydání nového diplomu absolventovi po změně pohlaví.  

Účastníci ocenili akci z hlediska jejího programu i organizace. Příští setkání právníků veřejných vysokých škol se uskuteční na Ostravské univerzitě.      

Galerie


Celouniverzitní

17. 10. 2022