Absolventka ateliéru Fotografie si z Festivalu OFF Bratislava odnesla Cenu ON Award

Absolventi Úspěchy Výstava

Martina Havlová, absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, zaujala odbornou porotu se svojí diplomovou prací Můj kabát zachytil se do ostružiní. Fotografická kniha vybízí k vnímání plynutí času více jako kruhu než linky. Optimismus kruhu totiž tkví v návratu na počátek a k přírodě.

Festival OFF Bratislava odstartoval v roce 2010 a během své 12leté historie se zabýval různými společenskými tématy. Podnítil tak rozjímání například nad ideologií dogmatu, mystériem zrodu, revolučním manifestem, archivem budoucnosti, generací Y nebo lidským vlivem na ekosystém naší planety. 

Letošní 13. ročník mezinárodního festivalu nese název KDESI INDE a vystavená díla se zabývají tématy spojenými se stěhováním se, migrací, toulkami krajinou, cizinou a domovem. Festival OFF byl slavnostně zahájen v pátek 4. listopadu, kdy byly během ceremoniálu rozdány ceny Lee Award, ON Award a V4 a návštěvníci si mohli poprvé prohlédnout tři patra výstavy; OFF Libris představující umělecké publikace, OFF ACADEMY prezentující projekty uměleckých fakult a OFF Bratislava – nezávislé tvůrce, vítěze cen minulého ročníku festivalu a vybrané účastníky open callu. Výstava zaplnila tři patra OD Dunaj na Namestie SNP 30 v Bratislavě a je možné si ji prohlédnout do 18. listopadu.

Kurátor Jan Van Woensel se na Festivalu OFF Bratislava rozhodl představit dílo dvou začínajících umělkyň a absolventek ateliéru Fotografie Martiny Havlové a Marie Plné. Jejich společná výstava I am not here prezentuje různé přístupy k tématům nepřítomnosti, přítomnosti, fyzičnosti a mysli. "Ve svém projektu z roku 2021 nazvaném Můj kabát zachytil se do ostružiní reflektuje Martina Havlová svůj odchod z městského života a (znovu)navázání spojení s časem a prostorem přírody. Při svých samotářských toulkách po polích, lesích, loukách, pastvinách, svazích a údolích trpělivě pozoruje stopy geograficky pomalých proměn krajiny, roční období, posuny světla a stínů. Chůze je pro ni formou pomalých mikrocest. Havlová diváky bere na nekončící putování s nádechem nadčasovosti a transcendentálnosti," uvedl kurátor Jan Van Woensel.

Naproti tomu deníkový projekt Marie Plné z roku 2021 nazvaný [dysfunction] se věnuje realitě života s bipolární poruchou, kterou umělkyně popisuje jako „nekonečný kruh emocí“. Deník je sbírkou fotografií líčících nedobrovolně izolovaný životní styl, ve kterém se pojí strach, sarkasmus, naděje, pokusy o sebedisciplínu a ochranu sebe samé. "Plná se pohybuje – ačkoliv jen v omezené míře a z nutnosti – v městském prostředí, které přispívá k dlouhodobému pocitu odloučení, pramenícího možná z neustálého pocitu diskomfortu. I v díle [dysfunction] hraje důležitou roli pomalu plynoucí čas. Martina Havlová i Marie Plná ve svých pracích kombinují fotografické obrazy s textovými fragmenty evokujícími na jedné straně klid a paměť, na straně druhé krizi a zdrženlivost," dodává kurátor.

Čtyřčlenná odborná porota, kterou tvořili Walter Bergmoser, Gábor Arion Kudász, Michaela Obermair a Zuzana Lapitková, udělila Martině Havlové cenu ON Award za nejlepší studentský projekt v sekci OFF Academy. Spolu s cenou ON Award, originálem z dílny keramičky Simony Janišové, vítězka automaticky nabývá právo prezentovat tvorbu na sólo výstavě během dalšího ročníku festivalu současné fotografie OFF Bratislava.

"Velmi mě těší, že se budu moci festivalu příští rok opět účastnit, a také to, že se skrz oceněnou knihu Můj kabát zachytil se do ostružiní podařilo předat myšlenku týkající se nacházení naděje v cyklickém vnímání času, ve kterém se střetávají témata jako domov a naši předci, putování krajinou, rostliny jako naši společníci, půda, počasí, roční doby a jejich proměny. Chtěla bych vyjádřit velké díky všem organizátorům a účastníkům OFF Festivalu za krásnou a inspirativní zkušenost a společně strávený čas, kterého si velmi cením," komentuje úspěch Martina Havlová.


Foto: Martina Havlová

Galerie


Instalace Marie Plné [dysfunction]

Slavnostní vyhlášení vítězů Festivalu OFF Bratislava

Fotografie ze slavnostního vyhlášení vítězů. Uprostřed sedí fotograf Jindřich Štreit

V sekci OFF Libris si mohli návštěvníci prohlédnout umělecké publikace dalších studentů Sutnarky, konkrétně Apoleny Typltové, Anny Feyrerové a Anny Vaňkové.

Jan Van Woensel v konverzaci s Peterem Pflüglerem, minulým výhercem ON Award a letošním účastníkem symposia Boundaries: biography

foto knihy Můj Kabát se zachytil do ostružiní, která byla oceněná

Instalace fotografií Martiny Havlové

Martina Havlová s kurátorem Janem Van Woenselem

Martina Havlová a Marie Plná

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

15. 11. 2022