Katedra historických věd Fakulty filozofické hostila japonského velvyslance

Spolupráce Univerzita Věda

Vzácný host vystoupil na ZČU s přednáškou Security Challenges in Indo-Pacific Region.
V návaznosti na červnovou návštěvu v Plzni zavítal dne 15. listopadu na Fakultu filozofickou ZČU japonský velvyslanec Suzuki Hideo.  Nejprve jej uvítali vedoucí Centra japonských studií Roman Kodet a proděkanka Tereza Šlehoferová, po plodné diskusi o budoucí spolupráci následoval společný oběd, kam Jeho Excelenci doprovodil též rektor ZČU Miroslav Holeček. Poté host vystoupil s přednáškou Security Challenges in Indo-Pacific Region.

O významu tématu svědčila nejen hojná účast studentů ze všech fakult ZČU, ale též dlouhá diskuse, jež následovala. Japonský velvyslanec odpovídal na řadu dotazů týkajících se japonské a světové bezpečnostní politiky. Jeho vystoupení bylo dalším milníkem budování dobrých vztahů mezi Západočeskou univerzitou a japonskou ambasádou v České republice.

Galerie


Fakulta filozofická

Roman Kodet

16. 11. 2022