Cena Františka Křižíka putuje k Daně Drábové

Jaderná fyzička převzala ocenění za celoživotní přínos v oboru elektrotechniky 28. června v Měšťanské besedě.

„Paní Dana Drábová je bezpochyby první dámou české jaderné energetiky, uznávanou nejen u nás, ale i v zahraničí. Aktivně přispívá ke vzdělávání, motivaci a rozvoji mladých vědců v oblasti jaderné energetiky. Její pravidelné podzimní přednášky na naší elektrotechnické fakultě jsou vždy magnetem pro řadu posluchačů,“ řekl děkan fakulty Jiří Hammerbauer, který laureátce ocenění předal. „Svým pozitivním přístupem dokázala vyvolat v mnoha lidech důvěru v jadernou bezpečnost a přispěla tím velkou měrou k pochopení významu jaderné energetiky pro budoucnost České republiky,“ dodal rektor ZČU Miroslav Holeček.

Dana Drábová navíc před pěti lety stála u zrodu myšlenky Centra pokročilých jaderných technologií (CANUT) na Fakultě elektrotechnické ZČU a jako členka vědecké rady fakulty se podílela na habilitačních řízeních.

Cenu Františka Křižíka udělila Fakulta elektrotechnická ZČU již potřetí. V letech 2012 a 2013 ji převzali emeritní profesoři fakulty Daniel Mayer a Lumír Kule. Má podobu sošky Elektra ztvárňující postavu ženy, která objímá svými pažemi čistou a nespoutanou energii. Vyjadřuje tím snahu o využití přírodní energie lidskou bytostí. Jejím autorem je plzeňský sochař František Bálek.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kamila Kolářová

28.06.16


ArtCamp 2017 nabízí tradiční kurzy i úplné novinky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

212

10.03.17


Výzkumné centrum RTI se představilo na veletrhu VVI 2017


Fakulta strojní

57

17.03.17


Peter Besl z Univerzity v Řezně bude přednášet na filozofické fakultě


Fakulta filozofická

25

17.03.17