Cena Františka Křižíka putuje k Daně Drábové

Jaderná fyzička převzala ocenění za celoživotní přínos v oboru elektrotechniky 28. června v Měšťanské besedě.

„Paní Dana Drábová je bezpochyby první dámou české jaderné energetiky, uznávanou nejen u nás, ale i v zahraničí. Aktivně přispívá ke vzdělávání, motivaci a rozvoji mladých vědců v oblasti jaderné energetiky. Její pravidelné podzimní přednášky na naší elektrotechnické fakultě jsou vždy magnetem pro řadu posluchačů,“ řekl děkan fakulty Jiří Hammerbauer, který laureátce ocenění předal. „Svým pozitivním přístupem dokázala vyvolat v mnoha lidech důvěru v jadernou bezpečnost a přispěla tím velkou měrou k pochopení významu jaderné energetiky pro budoucnost České republiky,“ dodal rektor ZČU Miroslav Holeček.

Dana Drábová navíc před pěti lety stála u zrodu myšlenky Centra pokročilých jaderných technologií (CANUT) na Fakultě elektrotechnické ZČU a jako členka vědecké rady fakulty se podílela na habilitačních řízeních.

Cenu Františka Křižíka udělila Fakulta elektrotechnická ZČU již potřetí. V letech 2012 a 2013 ji převzali emeritní profesoři fakulty Daniel Mayer a Lumír Kule. Má podobu sošky Elektra ztvárňující postavu ženy, která objímá svými pažemi čistou a nespoutanou energii. Vyjadřuje tím snahu o využití přírodní energie lidskou bytostí. Jejím autorem je plzeňský sochař František Bálek.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kamila Kolářová

28. 06. 2016


Fakulta zdravotnických studií získala akreditaci pro čtyři studijní programy

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta zdravotnických studií

03. 01. 2019

Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - Výzkumné centrum

13. 12. 2018

Ekonomové, právníci a pedagogové otevírají dveře zájemcům o studium

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

15. 01. 2019