Fakulta filozofická pozvala do Plzně špičkové odborníky v oblasti umělé inteligence

Konference Tisková zpráva Věda

Úvodní přednášku pronese prof. Hamid Ekbia z Indiana University, kterému ZČU udělila 9. listopadu čestný doktorát za přínos v oblasti interdisciplinárního zkoumání umělé inteligence.

Ve dnech 7. a 8. prosince pořádá katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje mezinárodní workshop PFAI 2022: Philosophy for Artificial Intelligence. Sjedou se na něm experti zabývající se umělou inteligencí z hlediska filozofického i technického.

„Umělá inteligence a strojové učení začaly intenzivně proměňovat náš způsob myšlení a používání jazyka. Všudypřítomná algoritmizace lidského života s sebou přináší řadu technických výzev, ale i filozofických otázek a etických dilemat,“ přibližuje téma Radek Schuster z katedry filozofie Fakulty filozofické (FF).

Cílem workshopu je nejen filozofická reflexe současné podoby umělé inteligence a jejího vlivu na lidské myšlení a dorozumívání, ale také propracování filozofických metod a teorií, které mohou být užitečné pro samotný vývoj prospěšné a důvěryhodné umělé inteligence,“ vysvětluje Radek Schuster. Smyslem interdisciplinárního setkání je podle něj tedy především prohloubit dialog mezi filozofy na straně jedné a informatiky a vývojáři umělé inteligence na straně druhé.

Úvodní přednášku pronese prof. Hamid Ekbia z Indiana University, kterému ZČU udělila 9. listopadu čestný doktorát za přínos v oblasti interdisciplinárního zkoumání umělé inteligence. Mezi pozvanými řečníky jsou také odborníci z univerzit ve Vídni, Miláně nebo Bergenu, dále z Evropského odborového institutu, Slovenské akademie věd, Akademie věd ČR, z ČVUT nebo Univerzity Pardubice. Vystoupí také experti ze Západočeské univerzity v Plzni –Jan Romportl a Josef Moural. Workshop uzavře Lenka Hámošová z FAMU participativním seminářem Sensing the Synthetic, v rámci kterého budou účastníci zakoušet propojení vrozené a umělé představivosti a kreativity.

Workshop by měl zároveň přispět k rozvoji navazujícího studijního programu Filozofie pro umělou inteligenci, realizovaného na ZČU od akademického roku 2021/22, na jehož výuce se podílejí katedra filozofie Fakulty filozofické, katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd a katedra informatiky a výpočetní techniky téže fakulty. „Cílem tohoto interdisciplinárního programu je filozofické zkoumání proměn lidského myšlení a komunikace v kontextu technologického vývoje založeného na strojovém učení a umělé inteligenci. Program tak propojuje filozofické zkoumání s praktickými poznatky kybernetiky a informatiky, přičemž zvláštní pozornost věnuje umělé inteligenci,“ přibližuje unikátní studijní program Radek Schuster.

Workshop bude probíhat v angličtině. Zájemci se mohou zaregistrovat na webu akce.  

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

29. 11. 2022