Konference o aktuálních trendech v podnikání proběhla po delší pauze v Plzeňském Prazdroji

Konference Věda

Ve dnech 10. a 11. listopadu se uskutečnil osmý ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání, která má na Západočeské univerzitě v Plzni dlouholetou tradici.

Konferenci se po čtyřech letech podařilo Fakultě ekonomické uspořádat prezenčně v prostorách Plzeňského Prazdroje. Přilákala velké množství tuzemských i zahraničních odborníků, z nichž někteří se jí zúčastnili vůbec poprvé.

Akci zahájila děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská, která všechny přítomné uvítala v reprezentačním sálu Pilsner Urquell. Plenární zasedání uvedl a pozvané hosty představil proděkan pro strategii a rozvoj Emil Vacík. Mezi vyzvanými hosty byl Ondřej Dvouletý (VŠE v Praze), Zdeněk Toušek (Česká spořitelna, a.s.), Petr Suchánek (Masarykova univerzita), Laura Denise Fischer (OTH Amberg – Weiden), Lenka Lopatová a Nikola Jandečková (BDO Czech Republic s.r.o.), Miroslav Špaček (VŠE v Praze) a Karel Havlíček (Vysoká škola finanční a správní). Přednášející z praxe uváděli ve svých příspěvcích praktické příklady a svoje zkušenosti z oblasti podnikání, start-upů, bankovnictví a daní. Ve svých příspěvcích se zmiňovali nejen o dopadech pandemie na různá odvětví, ale také o aktuální energetické krizi a jejích ekonomických dopadech.

Odpolední program byl rozdělen do tematických sekcí vedených odborníky Fakulty ekonomické ZČU. Diskutovány byly aktuální trendy marketingu, managementu, účetnictví a daních, inovativní a udržitelné přístupy v podnikání a regionálním rozvoji, ekonomický pohled na transformaci k digitální společnosti nebo kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování. Nejen pro doktorandy byla určena samostatná sekce v angličtině, která proběhla druhý den konference.

Po skončení odborné části programu následovala komentovaná prohlídka pivovaru spojená s ochutnávkou piva vyrobeného klasickým způsobem přímo z dřevěných sudů. Na závěr prvního dne proběhl společenský večer s rautem a školou čepování. Konference byla pro české i zahraniční účastníky možností prezentovat výsledky své vědecké i odborné činnosti. Zároveň se jim, po pandemické pauze, naskytla příležitost opět se potkat a prezenčně prohlubovat stávající kontakty či navázat nové pro možnou spolupráci do budoucna. 

„Konferencia v príjemnom prostredí pivovaru má už dlhodobo vynikajúcu odbornú a vedeckú úroveň, preto sa jej pravidelne radi zúčastňujeme,“ uvedl Radovan Savov z Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.„Veľkým benefitom je aj vzájomný networking účastnikov, ktorý nasledne prináša cennú spoluprácu medzi akademikmi z rôznych univerzit a krajín v rámci ich vedeckej a vzdelávacej činnosti. Zároveň oceňujem skvelú prácu organizátorov, ktorí prispeli k úžasnej atmosfére a vždy boli ochotní pomôcť, poradiť, prípadne uspokojiť požiadavky všetkých účastnikov. Těšíme sa už teraz na ďalší ročník,“ dodal.

Další ročník konference Trendy v podnikání je plánovaný na podzim 2024. Podrobnější informace o konferenci naleznete na tvp.fek.zcu.cz.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jarmila Ircingová, Olga Šlechtová Sojková

01. 12. 2022