Jeden den vysokoškolákem na Fakultě ekonomické

Studium Studující

Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnil další ročník oblíbené akce Den s vysokoškolákem, během níž si skupina středoškoláků a gymnazistů na vlastní kůži vyzkoušela, jaké to je studovat na Fakultě ekonomické.

Do kampusu na Borech přijelo letos celkem 18 studentů čtvrtých i třetích ročníků, mezi nimi zástupci Masarykovy obchodní akademie Rakovník, Sportovního gymnázia Plzeň a Karlínské obchodní akademie. Na univerzitní půdě je přivítali tři průvodci z řad studentů FEK, kteří byli připraveni seznámit je s univerzitním prostředím, sdílet svou vlastní zkušenost a zodpovědět dotazy o studiu a vysokoškolském životě v Plzni. 

Svou návštěvu studenti zahájili prohlídkou kampusu, knihovny i fakultních prostor. „Kampus se mi líbil už při prohlídce internetových stránek školy a naživo vypadal ještě lépe,“ říká studentka Nela z MOA Rakovník. „Rozhodně mě velice nadchl a provádějící byli skvělí,“ dodává. Po obědě v menze na skupinu čekalo posezení na FEK, kde se setkali se zástupci vedení, proděkany Emilem Vacíkem a Jiřím Preisem. Druhý jmenovaný byl právě v zahraničí na partnerské univerzitě Harokopio, takže přítomné pozdravil alespoň virtuálně z Athén.

Po úvodní prezentaci o fakultě, studijních programech, přijímacím řízení či možnostech zahraničních výjezdů vystoupila studentka FEK Anna Vaicová, která skupinu seznámila s projektem EU Careers, jehož je ambasadorkou za ZČU. Poté už byl prostor pro neformální povídání. „Akce se mi líbila, odnesl jsem si všechny informace, které jsem chtěl zjistit,“ hodnotí Ondřej z Karlínské OA. „Jednoznačně nejlepší byli studenti, kteří nás provázeli - Anička, Dita a Libor. Celou akci dostali na vyšší úroveň. Ve všem nám vyšli vstříc, neměli problém s jakýmikoli dotazy a ochotně nám na všechno odpovídali.“ 

Poslední částí programu byla přednáška na téma Finanční gramotnost pod vedením Oldřicha Turnera, oblastního ředitele ve společnosti Vašebudoucnost.cz, který vystoupil jako host v předmětu Základy účetnictví. „Přednáška byla super,“ hodnotí stručně studenti SG Plzeň. Ostatní je doplňují: „Jsem velice spokojená. Bála jsem se, co od toho mohu čekat, ale předčilo to mé očekávání a byla jsem opravdu unešená. Rozhodně bych si ji zopakovala,“ říká Nela. „Bylo to interaktivní a přínosné, takže za mě za jedna,“ přidává se Vadym z Karlínské OA.

Děkujeme za zorganizování akce Den s vysokoškolákem. Naši studenti ji jednohlasně hodnotí pozitivně, všem se líbila, poznali prostředí studentského kampusu a nasáli vysokoškolskou atmosféru,“ potvrzuje Veronika Benešová, zástupkyně ředitele MOA Rakovník. „Vyzdvihovali přednášku k finanční gramotnosti, byli rádi, že rozumí a v ekonomických pojmech byli schopni se orientovat - což je skvělá zpětná vazba i pro nás vyučující,“ upřesňuje.

Galerie


Den s vysokoškolákem 24. 11. 2022

Prohlídka Univerzitní knihovny ZČU

Studenti z Karlínské obchodní akademie a tým FEK

Přednáška na téma "Finanční gramotnost"

Tým FEK - Anička, Libor, Dita

Fakulta ekonomická

Ivana Kutáčová

02. 12. 2022