Asociace děkanů FF se připojila k petici na podporu humanitních a sociálně-vědních oborů

Univerzita Zaměstnanci

Ve dnech 24. a 25. listopadu hostila Filozofická fakulta Ostravské univerzity zasedání Asociace děkanů filozofických fakult, kterého se účastnili i zástupci Fakulty filozofické ZČU. Klíčovým bodem byly nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálně-vědních pracovišť.

Asociace děkanů filozofických fakult dlouhodobě upozorňuje na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálně-vědních pracovišť. Situace je natolik kritická, že ohrožuje existenci mnoha oborů, a to zejména jazykových, psychologie nebo archeologie a dalších. Zájem o studium na filozofických fakultách přitom neklesá, počty uchazečů jsou stabilní, ubývají však vysokoškolští vyučující. „Na filozofických fakultách dochází ke krizovému stavu, mnozí kolegové zejména z filologických kateder odcházejí do regionálního školství, neboť platové podmínky jsou zde lepší než na filozofických fakultách. S ministerstvem školství intenzivně jednáme od jara tohoto roku, ale dosud nedošlo k žádnému posunu a současná situace se s inflací a vyššími energiemi výrazně zhoršuje. Mnozí akademičtí pracovníci nejsou schopni zajistit své životní náklady,“ uvedl děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity a předseda Asociace děkanů FF Robert Antonín.

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 22. června tohoto roku vystoupilo s peticí na podporu humanitních a sociálně-vědních oborů, v níž požaduje navýšení financí pro filozofické fakulty, které se mnohdy ocitají na hranici personálního zajištění výuky i výstupů vědy a výzkumu. „Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocená hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách. Taková je pozice akademiků na humanitních a sociálně-vědních pracovištích, uvádí autoři petice hned v úvodu. Asociace děkanů filozofických fakult se na svém posledním zasedání připojila k této výzvě a dohodla se na jednotném postupu při jednání s MŠMT a Českou konferencí rektorů. Požadují systémové změny v pravidlech přidělování finančních prostředků, které jsou již zcela nevyhovující. „Na základě předchozích jednání a příslibů chceme docílit toho, aby ministerstvo přiznalo obdobnou finanční podporu směřovanou do mezd akademických pracovníků, jako již několik let s ohledem na rostoucí platy v regionálním školství dostávají pedagogické fakulty. Situace je již značně krizová, v tuto chvíli hrozí zánik některých kateder, přestože je o studium stále zájem. Rozdělování příspěvku uvnitř univerzit závislé na zastaralých koeficientech ekonomické náročnosti neodráží aktuální situaci, a zejména skutečnost, že v rámci tohoto příspěvku 90 procent běžných nákladů tvoří mzdy,“ vysvětluje dosavadní předsedkyně Asociace děkanů filozofických fakult a děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Michaela Hrubá.

Asociace děkanů filozofických fakult na závěr svého usnesení zdůrazňuje, že filozofické fakulty hrají zásadní roli v naplňování poslání vysokých škol, které je dané zákonem o vysokých školách. Jde především o aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění a při utváření občanské společnosti. Tyto zásadní úkoly dané vysokým školám jsou dlouhodobě marginalizovány, a to i v současné době, kdy je společnost vystavena dopadům celosvětové pandemie a válečného běsnění na Ukrajině, které mohou v konečném důsledku zásadně podlomit principy fungování demokratické společnosti.

Fakulta filozofická

Petr Krištuf

01. 12. 2022