Děkan Fakulty strojní Vladimír Duchek byl slavnostně inaugurován

Studující Univerzita Zaměstnanci

"Víme, že nás čeká práce. Víme, že vnější okolnosti nejsou příznivé. Ale jsme inženýři, umíme řešit problémy a umíme se rozhodovat," řekl nový děkan.

V úterý 12. prosince byl slavnostně inaugurován děkan Fakulty strojní Vladimír Duchek. Ceremoniálu, který se konal v Obřadní síni radnice města Plzně, se zúčastnili členové a členky vedení Západočeské univerzity, zástupci fakult, Vědecké rady, zástupci akademického senátu Fakulty strojní, ředitelé partnerských středních škol a průmyslových podniků. 

Rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček popřál novému děkanovi mnoho úspěchů a připomněl náročné období, které nejen Fakultu strojní čeká, ředitel institutu Nové technologie - výzkumné centrum Petr Kavalíř vyzdvihl manažerské zkušenosti a schopnosti nového děkana a vyjádřil podporu při rozvoji vztahů Fakulty strojní v tuzemském i mezinárodním kontextu. 

Nově nastupující děkan Fakulty strojní Vladimír Duchek ve svém projevu, který najdete v celém znění níže, připomněl historii strojní fakulty a fakulty pedagogické v úzké návaznosti na průmyslové Škodovy závody, které daly základ vzniku Západočeské univerzity. Vyzdvihl také multioborovost studia na fakultě i odpovědnost pedagogů při předávání znalostí studentům. Současně nastínil potřebu navazování dalších partnerství v rámci České republiky i v mezinárodním kontextu. 


Magnificence,
Spectabiles, Honorabiles,
Milé dámy, vážení pánové,

Je pro mě mimořádnou poctou, že jste vážili své kroky na inauguraci děkana Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Scházíme se v tomto historickém sále, který připomíná tradici samosprávné korporace, královského města Plzně. Výsada samosprávy přinesla prosperitu založenou na řemeslu, mezinárodním obchodu, a později na průmyslovém rozmachu opřeném o vědecké poznání, které v našem regionu nejprve krystalizovalo okolo výzkumného a pokusného ústavu Škoda. Před sedmdesáti lety pak vedlo ke konstituci strojní fakulty a její sesterské fakulty pedagogické zde v Plzni. Obě školy se jakýmsi pozoruhodným štěpením do dnešních dnů rozrostly v rozsáhlé společenství.

Tato tradice svobodného akademického bádání nás zavazuje k obezřetnosti. Naším úkolem je dbát na samostatné kritické myšlení, technický rozvoj, udržení staletých znalostí a jejich předání mladým lidem, kteří nám důvěřují. Naši studenti, budoucí inženýři, chápou technické zákonitosti díky důslednému studiu matematiky a fyziky. Vědí, že produkt jejich technické kreativity krom funkčnosti naplňuje také estetické formy. Chápou, že pro obchodní úspěch je nutno respektovat ekonomické a právní souvislosti i zdravotní rizika. Naši studenti bezesporu umějí odpovědět i na etické otázky vyplývající z jejich inženýrských inovací. Těší mě, že na dnešní slavnosti vidím reprezentaci všech součástí naší univerzity, které umožňují širší uvažování o významu našich elektro-mechanických, počítačově řízených strojů.

Dámy a pánové, měl jsem v minulosti příležitosti v tomto starobylém sále hovořit k zahraničním sportovcům, kteří jsou na každé vysoké škole připomínkou pravidel fair play. Hovořil jsem k cizím investorům industriální zóny na Borech, kteří jsou nám připomínkou našich závazků k průmyslovému okolí. Hovořil jsem i k americkým vojenským veteránům, kteří jsou nám zejména dnes, více než kdykoli jindy, připomínkou křehké svobody a našich závazků k našim ukrajinským studentům, s jejichž rozbořenými univerzitami máme podepsané partnerské smlouvy.

Vážení kolegové, jsme učitelé a aspirujeme i na roli vědců, výzkumníků, těch, kteří odhalují nové formy poznání, které byly skryty našim předkům. Jistě se nám to i daří v měřitelném světě fyzickém. Věřím, že máme dosti pokory a cítíme alespoň odlesky světa metafyzického, který měřit neumíme a jehož hybatel naopak umí dobře měřit naše srdce. Jsme inženýři a umíme měnit svět. Nežijme však v iluzi, že svět spasíme, myslím, že sotva spasíme své vlastní duše.

Vážení a milí přátelé, záměrně nemluvím v tento slavnostní den o naší strategii. Tu známe, již jsme o ní na fakultě hovořili. Víme, co musíme udělat pro udržení excelentní pozice v oborech našeho zájmu, tedy funkční energetiky, moderních materiálů, pokročilých výrobních technologií, inteligentních dopravních systémů a virtuální reality. Víme, že nás čeká práce. Víme, že vnější okolnosti nejsou příznivé. Ale jsme inženýři, umíme řešit problémy a umíme se rozhodovat. Umí to ostatně i naši studenti v pátém ročníku, čili jsem si jist, že všechno společně dobře zvládneme.

Ať žije a vzkvétá naše Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Děkuji Vám za důvěru, děkuji vám za podporu, děkuji vám za pozornost!


Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

16. 12. 2022