Finanční sbírka pro rodinu zesnulého Ladislava Šmejdy

Univerzita Zaměstnanci

Na konci minulého roku nás po dlouhé nemoci opustil kolega, učitel a kamarád Ladislav Šmejda. Jeho kolegové z Fakulty filozofické uspořádali finanční sbírku pro jeho rodinu. Zatím se vybralo přes 800 000 Kč, za což bychom všem rádi poděkovali. Ale sbírka nekončí.

Odchod Ládi Šmejdy byl šokem a obrovskou tragédií pro mnoho jeho přátel, kolegů i studentů, kterým vždy ochotně věnoval svůj čas a mnoho cenných rad. Byl výjimečnou a inspirativní osobností. Významně se zasloužil o rozvoj katedry archeologie i celé fakulty. Nesmazatelně se zapsal do srdcí stovek studentů, které provázel během jejich studia. Vděčíme mu za mnohé.

I z toho důvodu byla 12. prosince 2022 spuštěna finanční sbírka, která by měla pomoci Láďově pětičlenné rodině, která ztratila nejenom manžela a tátu, ale také důležitý zdroj finanční stability. Díky štědrým darům mnoha z vás se během pouhých tří dnů podařilo shromáždit 500 000 Kč a po měsíci je na kontě sbírky již více než 800 000 Kč. Proto bychom rádi upřímně poděkovali vám všem, kteří dosud přispěli ve sbírce. V takovou odezvu jsme ani ve snu nedoufali. Je ohromující, jakou lidskou stopu Láďa na tomto světě zanechal a že někomu stojí za to zajímat se o osud jeho blízkých.

Mnoho z vás připojilo ke svým darům na Doniu i povzbuzující komentáře pro rodinu a vzpomínky na Láďu. Ale nejen to. “Dorazila mzda i s odměnami, dobrá chvíle na ještě jednu rundu za Láďu!” (TH), “Ještě něco málo. Děkuju, že jsem měla tu čest.” (Lenka), “Ano, ještě jednu rundu, ať dáme ten milión!” (T), “Pokoříme ten milión!” (Karel N), je jen několik posledních komentářů, které ukazují vaší opakovanou podporu a snahu vybrat co nejvíce. Velmi si toho vážíme.

Zbývá nám ještě měsíc do konce sbírky a my doufáme, že společně finální částku ještě navýšíme tak, abychom Láďovým pozůstalým co nejvíce odlehčili. Přispět můžete do 10. února 2023 přes aplikaci Donio. Děkujeme!

Fakulta filozofická

Petr Krištuf

12. 01. 2023