Studenti univerzity spolupracují s americkou televizí Czech-American TV

Západočeskou univerzitu v Plzni navštívil 14. července americký producent českého původu John Honner, zakladatel nekomerční stanice Czech-American TV, která zviditelňuje Českou republiku v zámoří a již několik let pravidelně spolupracuje se studenty a pracovníky plzeňské univerzity.

Česká republika se může pochlubit jedinečnou zahraniční propagací, o kterou se už třináct let stará Czech-American TV, jediný televizní program na světě, který pravidelně vysílá pořady v angličtině propagující cizí zemi. Sleduje ho přes dva a půl milionu domácností v 60 městech USA a prostřednictvím internetu přes 100 tisíc diváků na celém světě, především v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské federaci. Cílem televizní stanice je rozšířit povědomí o České republice a její kultuře. Veřejné nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se anglicky mluvící divák dozví řadu informací o českých regionech, městech nebo památkách.

„Studenti Západočeské univerzity v Plzni se do projektů podporujících americkou televizi zapojují napříč obory, a díky tomu získávají velmi cennou praxi na reálném projektu, a v neposlední řadě také profesní zkušenost a skvělé kontakty,“ objasňuje výhody spolupráce Přemysl Brada, vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky fakulty aplikovaných věd, jehož studenti s Czech-American TV spolupracují již od roku 2013. „V rámci svých semestrálních či bakalářských prací tak napomáhají chodu televize založené na dobrovolnické bázi, a tím i propagaci České republiky v Americe," dodává Brada.

Studenti z fakulty aplikovaných věd vytvářejí například podpůrný software pro chod webových stránek televize, pro který vytvořili také několik aplikací, včetně nového modulu Genealogy, díky němuž si mohou Američané vyhledat své české předky. Oproti tomu studenti ekonomické fakulty z katedry marketingu, obchodu a služeb připravují pro Czech–American TV internetový marketing. Vedoucí katedry Jan Tlučhoř také vyzdvihuje cennou možnost pro studenty vyzkoušet si teoretické dovednosti v praxi a na výborně fungujícím projektu. Třetí spolupracující fakultou je pak fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, která vytváří pro vysílání pořadů americké televize znělky. 

Czech-American TV byla před třinácti lety průkopníkem v internetovém vysílání. Od konce loňského roku mohou lidé sledovat vysílání také na tabletech a mobilních telefonech, a to i díky spolupráci s českými vysokoškolskými studenty technických oborů a profesionálními webmastery.

Současný tým tvoří kromě zakladatele Johna Honnera více než čtyřicet mediálních profesionálů z USA. Kromě studentů Západočeské univerzity v Plzni se do projektu zapojují také studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT, Masarykovy univerzity, zlínského gymnázia a jazykové školy. Na vysílání se můžete podívat na stránkách televize.
Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

14.07.16


Co skrývá česko-německé pohraničí?


Fakulta filozofická

100

07.06.18


Film absolventa FDULS zaujal francouzské Annecy


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

3

21.06.18


Na katedře filozofie vystoupí profesor Hamid Ekbia


Fakulta filozofická

72

05.06.18