Senioři se školili v první pomoci

Studující Veřejnost Zaměstnanci

Školení, na míru připravené Univerzitě třetího věku ZČU, proběhlo v prostorách simulačního centra Fakulty zdravotnických studií.

Studenti i studentky oboru Zdravotnický záchranář pod odbornou garancí vedoucí katedry Stanislavy Reichertové připravili ve spolupráci s Oddělením celoživotního vzdělávání FZS a Univerzitou třetího věku ZČU školení Základní první pomoc pro laickou veřejnost.

Obsahem školení bylo efektivní přivolání pomoci, spolupráce s operátorem, život zachraňující výkony, nácvik oživování na figurínách dospělého a dítěte, nácvik použití automatizovaného externího defibrilátoru, Heimlichova a Gordonova manévru.

„Na školení panovala velmi příjemná atmosféra, účastníci byli velmi aktivní a zvídaví,“ uvedla vedoucí Univerzity třetího věku ZČU Magdalena Edlová. Jedna z účastnic kurzu podotkla, že „takové školení by mělo být povinné pro každého člověka“.

Děkujeme všem účastníkům za jejich zájem a studujícím FZS za perfektně odvedenou práci.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Benešová

24. 02. 2023